Conf. Univ. Dr. Violeta Rotărescu | e-mail: violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Violeta Ștefania Rotărescu a absolvit studiile de psihologie în cadrul Universității din București – licență, master și doctorat. Atât lucrarea de dizertație, cât și cea de doctorat reflectă preocupările pentru studierea memoriei, existentă și în prezent. În 2013 a absolvit programul de studii postdoctorale în psihiatrie medico-legală al Institutului de Medicină Legală din Iași. În anul 2017 a obținut abilitarea în conducerea de studii doctorale, iar în 2018 s-a afiliat Școlii doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Este autoarea unei cărți, a unor capitole, precum și a mai multor articole, publicate în reviste de specialitate din România și străinătate.

Domeniile sale de interes sunt legate de două direcții. Prima o reprezintă procesarea cognitivă a informației în condiții reale de viață, cu accent pe rolul jucat de memorie. Studiul memoriei autobiografice și a memoriei verbatime sunt doar două direcții de cercetare care pot fi menționate.

Al doilea domeniu de interes este cel a tulburărilor de personalitate: descriere, modelare dimensională, impact asupra relaționării interpersonale șamd.

Interese de cercetare:

  • Psihologie cognitivă aplicată
  • Cogniție și neuroștiințe
  • Psihologie clinică aplicată
  • Modelarea dimensională a tulburărilor de personalitate