Prof. Univ. Dr. Verginia Crețu | e-mail: cretuverginia.anitei@yahoo.fr | CV | Profil Google

Am absolvit Facultatea de Filosofie, secția Pedagogie, Universitatea din Bucuresti în anul 1965. Am avut repartiție guvernamentală (întrucât am fost șef de promoție pe țară) la Institutul de Științe Pedagogice al Ministerului Invățământului, unde  am lucrat până la desfiintarea acestuia în 1982, avansând de la  Cercetător stagiar la Cercetator principal gradul III  (1975-1982) și  Sef al Laboratorului Tehnologie didactica modernă. In 1977 am obținut titlul  de DOCTOR IN PEDAGOGIE la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza „- Iasi. Am lucrat apoi  ca profesor gr I la Casa de Copii Scolari Nr.4(1982-1985) și la Scoala Specială  Nr.11(1985-1999). In februarie 1999 am  fost angajată și am promovat, prin  concurs, pe posturile de  lector, conferențiar  și profesor universitar(1 oct 2006 ) la Facultatea de Psihologie și Științele Educației , dep.Psihopedagogie Specială,  Universitatea din Bucuresti. Am predat la licență și master  cursurile: Psihologia cunoasterii si comunicarii la persoanele cu handicap , Mijloace moderne de învățământ,  Curs deschis de interventie psihopedagogică; Strategii de cercetare în Psihopedagogia Specială ș.a.Am contribuit la acreditarea cursurilor (pe care le predau și în prezent la Master ):  Metode de cercetare in educatia integrată si designul propunerilor de finantare; Educația  privind drepturile  copilului, Metode si tehnici de cercetare in Psihopedagogia specială. Am participat la importante programe de formare profesională, inclusive cu o bursă PNUD-UNESCO. Am obținut dreptul de a fi  conducător de doctorat, de la 1 oct 2008.  Am fost secretar stiintific al Facultatii(2006- 2008), membru in Consiliul profesoral (2004 – 2011). In noiembrie 2011 m-am pensionat și am primit titlul de Profesor emerit.

Am desfășurat activitati de cercetare privind:  utilizarea tehnologiei didactice moderne in procesul de învățământ, metode activ-participative, televiziunea școlară integrată, proiectare/elaborare de strategii, metode si mijloace de învățământ, emisiuni TV școlară, de îndrumări metodice, utilizarea tehnologiei informaționale și de comunicare în educația specială, utilizarea tehnologiei de acces la nevăzători, dezvoltarea gândirii elevului cu deficiență  de intelect ș.a. Am ținut cursuri de perfectionare a cadrelor didactice, de formare a formatorilor din domeniul handicapului. Am fost/sunt  membru în colegiul editorial al  patru reviste ştiinţifice . Am publicat șapte cărti unic autor și șase cărti  colaborare ; sunt unic autor a 24 studii   în tratate/cărţi; am publicat 18 studii publicate in reviste si in volumele unor manifestari stiintifice internationale și  din tară  ș.a.; am participat la proiecte  importante  obţinute pe bază de competiţie.

Interese de cercetare:

  • Utilizarea tehnologiilor assistive și de acces în educația și recuperarea preșcolarilor și elevilor cu handicap 
  • Educația incluzivă ( Nevoi de sprijin și cerințe educative speciale 
  • Echipa cu multiple competente (pentru școala incluzivă) 
  • Mastery learning și design curricular universal în condițiile incluziunii școlare
  • Reforma sistemului de evaluare a elevului cu handicap 
  • Artterapia ca mijloc de recuperare și de dezvoltare a potentialului biopsihic al copilului cu handicap
  • Psihopedagogia copiilor cu tulburări de atenție și ADHD 
  • Curriculum la dispoziția școlii pentru nevăzători 
  • Creșterea caracterului educogen al activităților din centrele de plasament și din asistența maternală.