Prof. Univ. Dr. Romiță Iucu | e-mail: romita.iucu@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Interese de cercetare:

  • Procesul Bologna și reforma sistemului universitar din Romania
  • Politici educaționale in domeniul formarii și dezvoltării profesionale a cadrelor didactice universitare
  • Politici si strategii ale învățămantului romanesc din perspectiva Proceselor Europa 2020
  • Internaționalizare și echitate in învățământul superior din Romania 
  • Strategii de transfer ale rezultatelor cercetării in domeniul educației și a formării profesionale
  • Andragogie și life-long-education în secolul XXI 
  • Managementului clasei de elevi