Consiliul scolii doctorale a FPSE are cinci membri. Dintre acestia doi sunt profesori ai facultatii (unul responsabil pentru ramura Psihologie si unul pentru ramura Stiintele Educatiei) doi sunt profesori din afara facultatii (din nou, unul responsabil pentru ramura Psihologie si unul pentru ramura Stiintele Educatiei) si unul este student al scolii doctorale.

Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu (Universitatea din București)
Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu (Universitatea din București)
Prof. Univ. Dr. Aurel Clinciu (Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. Univ. Dr. Nicoleta Lițoiu (Universitatea Politehnică din București)
Aida Săraru (student, Universitatea din București)