Prof. Univ. Dr. Nicolae Mitrofan | e-mail: nicolae.mitrofan@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Profesor dr., licențiat al Facultății de Filozofie, Secția Psihologie, Universitatea București (1972) și al Facultății de Drept, Universitatea din București (1983). Din 1995, coordonator de doctorate în Psihologie.

Stagii în străinătate: bursier Fulbright University of Southwestern Louisiana, SUA, 1991; bursier Fulbright University of Texas, El Passo, SUA, 1996. Prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București (1992-2008); Decan al Facultății de psihologie și Științele Educației, Universitatea din București (2008-2012); președinte al Asociației psihologilor din România (2001-2006); președinte al Colegiului Psihologilor din România (2005-2009); membru al Comisiei  de Științe Sociale, CNEAA (1994-2006); membru în Comisia de Științe Administrative, Științe ale Educației și Psihologie, ARACIS (2006-prezent); președinte al Comisiei pentru Psihologie, Științele Educației și Educație Fizică, CNATDCU (2006-2012); membru al mai multor organisme internaționale: EAPP (din 1992), EAPA  (din 1992), ICP , din 1991 și aria chair, din 2006.

Interese de cercetare:

 • Consilierea tinerilor a căror părinți sunt plecați în străinătate
 • Calculatorul – impactul lui asupra comportamentului cognitiv al elevilor
 • Modalități de creștere a comportamentului adaptativ al tinerilor imigranți
 • Noi strategii de abordare a tinerilor supradotați
 • Modalități de prevenire a creșterii nivelului criminalității
 • Psihologia comportamentului infracțional
 • Psihologia și consilierea psihologică a deținuților cu pedepse mari
 • Psihologia cuplului conjugal
 • Psihologia adaptării maritale
 • Locul și rolul familiei în prevenția comportamentului dezadaptativ al tinerilor
 • Consilierea psihologică în activitatea instituției școlare
 • Problematica practică a psihologului școlar
 • Cadrul didactic și factorii de risc privind eficiența muncii educative
 • Utilizarea testelor de personalitate în predicția comportamentului organizațional