Conf. Univ. Dr. Florinda Golu

Email: florinda.golu@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=3yD0A7gAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Florinda Golu a absolvit în anul 2003 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, specializarea Psihologie. În anul 2005 şi-a luat masteratul în Psihodiagnostic şi Psihoterapie, iar în anul 2008 i-a fost acordat titlul de doctor în psihologie. Din anul 2004 este cadru didactic titular al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Psihologie, iar din anul 2013 este coordonatorul programului de masterat „Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional” şi titulara mai multor discipline de profil. În anul 2017 a obținut dreptul de a coordona doctorate în psihologie, domeniile de inters științific fiind psihologia dezvoltării și a educației, evaluarea psihologică, psihologia clinică, consilierea psihologică și educațională. Este autoarea a mai multor cărţi de unic autor şi în calitate de co-autor, a numeroase articole în reviste de specialitate şi capitole în volume colective.

Interese de cercetare:
A. Psihologie socială:
1. Problematica liderului în grupurile de copii şi adolescenţi
2. Conflict, competiţie şi cooperare în grupurile şcolare
3. Reprezentarea socială a succesului şi reuşitei şcolare
B. Psihologia dezvoltării:
1. Abordarea developmentală a ataşamentului
2. Psihopatologia dezvoltării la copil şi adolescent. Diagnoză şi intervenţie
3. Continuitate şi schimbare de-a lungul vârstelor
4. Iubirea, căsătoria şi parentalitatea – perspective moderne
5. Momente de criză în dezvoltare şi strategii de coping
6. Well-being şi successful aging
C. Psihologie educaţională:
1. Evaluarea psihologică în context educaţional
2. Dimensiuni psihologice ale calităţii vieţii la copii şi adolescenţi
3. Diferenţe intergeneraţionale în apariţia şi manifestarea autonomiei şi autoreglării emoţiilor şi comportamentelor
D. Psihologie şcolară şi consiliere vocaţională:
1. Modalităţi de optimizare a stării de bine şi a potenţialului uman în mediile şcolare
2. Eficientizarea practicilor de consiliere vocaţională
Florinda Golu graduated the Faculty of Psychology and Educational Sciences from the University of Bucharest in 2003, specializing in Psychology. In 2005 she graduated from the Psychodiagnostics and Psychotherapy master’s programme, and in 2008 she acquired her PhD in psychology. Since 2004 she has been a tenured faculty member of the Faculty of Psychology and Educational Sciences from the University of Bucharest, Psychology Department and since 2013 she is the supervisor of the Master’s Programme: Evaluation and Psychological Intervention in the Educational Field, and tenures more area-specific branches. In 2017 she obtained the right to supervise doctoral fellows in psychology, while her areas of scientific interest are developmental and educational psychology, psychological evaluation, clinical psychology, educational and psychological guidance. She is the author of multiple books as sole author and co-author, numerous articles in specialized magazines, and chapters in collective volumes.

Research interests:
Social Psychology, e.g.:
- Leadership queries in teenagers and children’s groups
- Conflict, competition and cooperation in school groups
- Social representation of academic success
Developmental psychology, e.g.:
- Developmental approach of attachment
- Developmental Psychopathology in children and teenagers. Diagnosis and intervention
- Continuity and change through ages
- Love, marriage and parenthood – modern perspectives
- Moments of crisis in development and coping strategies
- Well-being and successful aging
Educational psychology, e.g.:
- Psychological evaluation in the educational context
- Psychological dimensions of quality of life in children and teenagers
- Intergenerational differences in the appearance and manifestation of autonomy and autoregulation of emotions and behaviors
School psychology and vocational counseling, e.g.:
- Optimization methods of well-being and human potential in school environments
- Effectiveness of vocational counseling practices