Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu

Email: dragos.iliescu@psyence.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=TzsCQ_YAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală. Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa de Est, Asia, Africa și America de Sud. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică). Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC). Este Editor Asociat al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonator, împreună cu alți prestigioși colegi, al volumului premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press.

Interese de cercetare:
1. Teste si testare. Metode de evaluare psihologică
2. Evaluarea comportamentală. Centre de evaluare
3. Adaptarea cross-culturală a metodelor de evaluare
4. Psihologia personalului
5. Sănătate organizațională și ocupațională
Dragoș Iliescu is a Professor of Psychology with the University of Bucharest. He has been active as a consultant for the past 20 years, being involved in and having led important projects related to tests, testing and assessment (among them more than 100 test adaptation projects), mainly in South-Eastern Europe, but also in South-East Asia, Africa, the Middle East and South America. Dragoș Iliescu has served in various capacities for a number of national and international professional associations; among others, he is the immediate Past-President (2016-2018) of the International Test Commission (ITC) and the Treasurer of the European Association for Work and Organizational Psychology (EAWOP). He is an Associate Editor for the European Journal of Psychological Assessment, and the author of over 100 scientific papers, book chapters and books, among them the co-Editor of the acclaimed ITC International Handbook of Testing and Assessment, published in 2016 by Oxford University Press, and the author of an important monography (Adapting tests in linguistic and cultural situations) published with Cambridge University Press. His research interests group around two domains: (1) psychometrics: psychological and educational assessment, tests and testing (with an important cross-cultural component), and (2) work, industrial and organizational psychology (with an important focus on occupational health and wellbeing).

Research interests:
1. Tests and testing. Methods of psychological assessment
2. Behavioral assessment & Assessment centres
3. Cross-cultural adaptation of instruments
4. Personnel psychology
5. Occupational psychology