Prof. Univ. Dr. Daniela Dumitru

Email: daniela.dumitru@ase.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iUUDDlsAAAAJ]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Daniela Dumitru este licențiată în filosofie și licențiată în psihologie. Este doctor în Științe ale Educației la Universitatea din București cu o teză despre dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de argumentare susținute prin programe educaționale integrate. În prezent, este profesor titular la Universitatea de Studii Economice din București și director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Este autoarea unei cărți despre abilitățile de gândire critică și transferabilitatea acestora, coautoare a unui manual de gândire critică pentru examenul de admitere în magistratură și autoare și coautoare a peste patruzeci de articole științifice și capitole de carte. Interesele de cercetare ale Danielei Dumitru sunt gândirea critică (tema principală), argumentarea, comunitățile de cercetare/practică, educația pentru dezvoltare durabilă și psihologia cognitivă. Cel mai recent proiect de cercetare al Danielei a fost ”Gândirea critică pentru locuri de muncă de succes - Think4Jobs” (https://think4jobs.uowm.gr). Mai multe informații la: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1440-0403 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iUUDDlsAAAAJ&hl=ro Web of Science ResearcherID: G-7823-2017 Scopus Author ID: 55149864300

Interese de cercetare:
Interese de cercetare:
- Gândirea critică
- Abilități de argumentare
- Intuiție
- Luarea de decizii
- Proiectare curriculară (programe educaționale) pentru dezvoltarea gândirii critice
- Comunitățile de cercetare / practică
- Educația pentru sustenabilitate
Daniela Dumitru holds a B.A. in Philosophy and a B.A. in Psychology. She holds a Ph.D. in Educational Sciences from the University of Bucharest (Romania) with a dissertation on the development of critical thinking and argumentation skills supported by integrated educational programs. She is currently a full professor at the University of Economic Studies in Bucharest and head of the Teacher Training Department. She has authored a book on critical thinking skills and their transferability, co-authored a critical thinking textbook for the bar exam, and authored and co-authored over forty scientific articles, e-books and book chapters. Dr. Dumitru's research interests are critical thinking (main topic), argumentation, communities of inquiry/practice, education for sustainable development and cognitive psychology. One of Dr. Dumitru's recent research projects was Critical thinking for successful jobs - Think4Jobs (https://think4jobs.uowm.gr). More information on: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1440-0403 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iUUDDlsAAAAJ&hl=ro Web of Science ResearcherID: G-7823-2017 Scopus Author ID: 55149864300

Research interests:
Research interests:
- Critical thinking
- Argumentation skills
- Intuition
- Decision making
- Curriculum (educational programs) design for critical thinking development
- Communities of inquiry / practice
- Education for sustainability