Conf. Univ. Dr. Violeta Rotarescu

Email: violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qXvZUPgAAAAJ]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Violeta Ștefania Rotărescu a absolvit studiile de psihologie în cadrul Universității din București – licență, master și doctorat. Atât lucrarea de dizertație, cât și cea de doctorat reflectă preocupările pentru studierea memoriei, existentă și în prezent. În 2013 a absolvit programul de studii postdoctorale în psihiatrie medico-legală al Institutului de Medicină Legală din Iași. În anul 2017 a obținut abilitarea în conducerea de studii doctorale, iar în 2018 s-a afiliat Școlii doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației. Este autoarea unei cărți, a unor capitole, precum și a mai multor articole, publicate în reviste de specialitate din România și străinătate. Domeniile sale de interes sunt legate de două direcții. Prima o reprezintă procesarea cognitivă a informației în condiții reale de viață, cu accent pe rolul jucat de memorie. Studiul memoriei autobiografice și a memoriei verbatime sunt doar două direcții de cercetare care pot fi menționate. Al doilea domeniu de interes este cel a tulburărilor de personalitate: descriere, modelare dimensională, impact asupra relaționării interpersonale șamd.

Interese de cercetare:
- Psihologie cognitivă aplicată
- Cogniție și neuroștiințe
- Psihologie clinică aplicată
- Modelarea dimensională a tulburărilor de personalitate
Violeta Ștefania Rotărescu graduated from all psychology academic ranks at the University of Bucharest – bachelor’s, master’s and doctorate. Both the dissertation as well as the doctoral thesis represent her interest in the study of memory, that persists until the present. In 2013, she graduated from the postdoctoral programme in medico-legal psychiatry at the Medico-Legal Institute in Iași. In 2017, she acquired the right to supervise doctoral studies and in 2018 she affiliated herself to the Doctoral School of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. She is the author of a book, several chapters and a number of articles published in specialized magazines in Romania and abroad. Her areas of interest are bidirectional. Firstly, cognitive processing of information in real life conditions, with an emphasis on memory’s role in this process. The study of autobiographical memory and verbatim memory are just a couple of research directions to be mentioned Secondly, the area of personality disorders: description, dimensional modelling, the impact on interpersonal relationships and so on.

Research interests:
- Applied cognitive psychology
- Cognition and neuroscience
- Applied clinical psychology
- Dimensional modelling of personality disorders