Prof. Univ. Dr. Georgeta Pânişoară

Email: georgeta.panisoara@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=4BDWq8gAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Georgeta Pânișoară este conferențiar universitar la Catedra de Psihologie, conducător de doctorat (din 2017). Predă cursuri de psihologia învățării, dezvoltarea socio-emoțională a copilului și adolescentului, managementul resurselor umane in instituții educaționale, comportamente organizațional-aplicative, training organizațional etc. Contribuțiile editoriale sunt în domeniile resurselor umane și al psihologiei învățării/ dezvoltării/ educațională: Managementul Resurselor Umane, ed. Polirom (ed I, II, III), Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării (coord.), Polirom, Psihologia copilului modern, coordonator volum, Polirom, Motivarea eficientă, co-autor, Polirom, Medaliile succesului, Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării (co-coordonator), Polirom etc. Lucrările sunt citate și indexate în urma citărilor conform h-index 11. De asemenea a participat în mai multe proiecte (internaționale, naționale), ca director sau membru. Participă la activități de diseminare a științei prin apariții în mass media scrisă și vizuală, fiind și co-fondator al site-ului educațional www.performante.ro sau a realizat produse educaționale online (the medals of success – română, engleză, spaniolă / Google Play and App Store, Think Positive!), jocuri psihologice si educaționale.

Interese de cercetare:
1. Repere de psihologia dezvoltării în educația timpurie
2. Elemente de psihologia învățării în educație timpurie/ educație informală și non-formală
3. Parenting (tipologie, stiluri etc) și dezvoltarea copiilor/ educație
4. Caracteristici psihologice (încredere în sine, creativitate, motivare, comportamente inovative, comportamente agresive, well-being) și școală/ educație informală etc
5. Caracteristici ale dezvoltării carierei în funcție de vârstă
Georgeta Pânișoară is an associate professor in the Psychology Department and a doctoral supervisor (since 2017). She teaches classes in the psychology of learning, socio-emotional development of the child and teenager, human resource management in educational institutions, applicative-organizational behaviors, organizational training and so on. Her editorial contributions are in the field of human resources and learning/developmental/educational psychology: The Management of Human Resources, Polirom (1st, 2nd, 3rd edition), Childhood and Adolescence. Current challenges in educational and developmental psychology (coordinator), Polirom, The psychology of the modern child (volume coordinator), Polirom, Efficient Motivation (co-author), Polirom, The medals of success and so on. Her works are cited producing an h-index of 11. She has also been part of several projects (national or international) as member or director. She plays a part in the dissemination of science activities with her appearances in written and visual mass-media, as well as being a co-founder of the educational site www.performante.ro or making online educational products (the medals of success - Romanian, English, Spanish / Google Play and App Store, Think Positive!), psychological and educational games.

Research interests:
- Developmental psychology in early education
- Components of psychology of learning in early education / informal and non-formal education
- Parenting (type, style etc.) in the development of the child/education
- Psychological characteristics (self-esteem, creativity, motivation, innovative behaviors, aggressive behaviors, well-being) and school/informal education
- Characteristics of career development according to age