Conf. Univ. Dr. Roxana Urea

Email: roxana.urea@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=viEwDGoAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Absolventă a primei promoții de studenți ai secției de Psihopedagogie specială, D-na Conf. Univ. Dr. Urea Ionela Roxana, este membră a corpului profesoral al Facultății de Psihologie și Științele Educației de 21 de ani. In 2003, a obținut titlul de doctor în Psihologie; teza sa de doctorat fiind intitulata “ Imaginea de sine și percepția socială la elevii cu deficiență mintală “. Preocupările sale vizează zona de comunicare socială, evaluarea complexă a copilului cu deficiență, consilierea și expertiza capacității de muncă, devianță comportamentală, consilierea familiilor persoanelor cu deficiență, mediere școlară. Este un activ reprezentant al departamentului si facultății la conferințe și congrese internaționale.

Interese de cercetare:
1. Psihopedagogia devianței și inadaptarii comportamentale
2. Medierea școlară
3. Consilierea persoanelor cu cerințe educaționale speciale
4. Orientare şi selecţie şcolară şi profesională, expertiza capacităţii de muncă
5. Strategii de formare eficientă a resursei umane implicată în activitățile complexe cu persoanele cu cerințe educaționale speciale.
6. Psihopedagogia deficienților de intelect.
Alumni of the first class of students from the Special-Needs Psycho-Pedagogy department, associate prof. dr. Urea Ionela Roxana has been a member of the teaching staff of the Faculty of Psychology and Educational Sciences for 21 years. In 2003, she obtained the title of doctor in Psychology, with her PhD thesis “Self-image and social perception in students with mental disabilities”. Her future interests focus on the social communication field, the complex evaluation of the child with a deficiency, counseling and expertise on work capacity, behavioral deviance, counseling of disabled people’s families, school mediation. She is an active representative of the department and faculty at international conferences and congresses.

Research interests:
- Psychopedagogy of deviance and behavioral misadaptation
- School mediation
- Counseling of people with special educational needs
- School and professional orientation and selection, expertise of work capacity
- Efficient development strategies for HR resources working with people with special educational needs
- Psychopedagogy of people with intellectual disabilities