Prof. Univ. Dr. Ecaterina Vrășmaş

Email: ecaterina.vrasmas@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=2LEb7LIAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Ecaterina Vrasmaş a finalizat în 1975, ca sef de promoţie, Facultatea de Filosofie, secţia de pedagogie-lb franceză. Pană în 1995 a fost profesor logoped în Bucureşti. În 1995 a obtinut doctoratul şi a început activitatea la Universitatea din Bucureşti. Din 2005 este profesor universitar şi din 2009 conduce doctorate. Din anul 2000 este preşedinte la Asociaţiei RENINCO Romania, (Reţeaua Natională care promovează integrarea şi incluziunea educaţională şi şi socială a copiilor si tinerilor cu CES). S-a specializat în educaţie timpurie, educaţia părinţilor şi educaţie incluzivă. A scris mai multe lucrări in domeniile de referintă şi a coordonat numeroase proiecte in integrare şi incluziune scolară. Din 2014 coordonează în cadrul şcolii doctorale Centrul de Cercetare si Promovare a Echităţii in Educaţie. A primit în 2014 premiul Korczak, acordat de societatea civilă prin FONPC pentru cel mai bun specialist în apărarea drepturilor copilului. Din 2017 este profesor emerit la Universitatea din Bucureşti.

Interese de cercetare:
1. Educaţie timpurie
2. Implicarea comunităţii în dezvoltarea educaţiei timpurii
3. Educaţia şi consilierea părinţilor
4. Educaţia incluzivă
5. Dificultăţile de învăţare şi intervenţia pedagogică la clasă
Ecaterina Vrasmaş finalized her studies in 1975. She graduated top of her class at the Faculty of Philosophy, Pedagogy department – French language. Until 1995 she was a speech therapy professor in Bucharest. In 1995 she obtained her PhD and she started her activity at the University of Bucharest. Since 2005 she has been a University professor and since 2009, she is leading doctoral studies. Since 2000, she is the president of RENICO Association of Romania, (National Network which promotes educational/social integration and inclusion of children and teenagers with CES). She specialized in early education, parental education and inclusive education. She wrote papers in her field and she coordinated several projects on integration and school inclusion. Since 2014 she is a coordinator within the doctoral school Center for Research and Promotion of Equity in Education. She received the Korczak award in 2014, given by FONPC for the best specialist in defending children’s rights. She is a professor emerita of the University of Bucharest since 2017.

Research interests:
- Early education
- Community involvement in the development of early education
- Education and parents counseling
- Inclusive Education
- Learning difficulties and pedagogical intervention in the classroom