Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomşa

Email: gheorghe.tomsa@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=ZXgGDusAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Dr. Gheorghe Tomşa este profesor emerit la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. De-a lungul timpului a fost titular al cursurilor de psiho-pedagogie şi consiliere în carieră şi iniţiatorul primului curs de consiliere şcolară la nivel de master în 1995, Dr. Tomşa este autorul multor lucrări în domeniu – “Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi” (1999), “Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999, revizuită şi adăugită 2003), “Dicţionar de consiliere şi orientare” (coordonator, co-autor, 2003), “Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” (2005), “Consilierea şi managementul carierei” (2007) Abordări generale ale consilierii și consultanței școlare (2011).

Interese de cercetare:
1. Problematica agresivității în mediul școlar și academic;
2. Creativitatea la copii, elevi și studenți;
3. Consiliere educațională;
4. Consiliere și orientare în carieră;
5. Consultanța în mediul educațional;
6. Pedagogia învățământului preșcolar și primar.
Dr. Gheorghe Tomşa is a professor emeritus at the University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences. He has held tenure over courses of psycho-pedagogy and career counseling and he was the author of the first master\'s level course of school counseling in 1995. Dr. Tomşa is the author of many papers in his field - \"Guidance and career development for schoolers\" (1999), \"Counseling and guidance in school\" (1999, revised and added 2003), \"Dictionary of counseling and guidance\" (coordinator, co-author, 2003), \"Preschool and school psycho-pedagogy\" (2005), \"Counseling and career management” (2007) General approaches to school counseling and consulting (2011).

Research interests:
- The problem of aggression in the school and academic environment;
- Creativity at children, schoolers and students;
- Educational counseling;
- Career Counseling and Guidance;
- Aid in the educational environment;
- Pedagogy of preschool and primary education.