Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pânişoară

Email: ovidiu.panisoara@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=U3mmcLcAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Ion-Ovidiu Pânișoară (născut 1974) este doctor în Științele Educației, profesor și coordonator de doctorat la Universitatea din București. Director al Departamentului de Formare a Profesorilor, expert și key-speaker este implicat în multe proiecte naționale și internaționale (Comenius, CNC, ARACIS; CNATDCU, CNFP etc.). Are intervenții la nivel național (presă scrisă, radio, emisiuni de televiziune), este promotor al site-ului educațional www.performante.ro și coordonează colecțiile Carieră. Succes. Performanțe și Profesorul de succes la Editura Polirom. A publicat mai mult de 20 de cărți (amintim: Comunicarea eficientă – 4 ediții (2003, 2004, 2008, 2015), Managementul resurselor umane – 3 ediții (2004, 2005, 2016), Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică – 2 ediții (2009, 2016), Motivarea pentru cariera didactică (2010) și Ghidul profesorului (2017). Volumul Comunicarea eficientă a fost distins cu premiul „Constantin Rădulescu Motru” oferit de către Academia Română în anul 2010. În 2012 a început să scrie cărți pentru copii bazate pe cercetări pedagogice și psihologice (inspirat de fiica sa, Diandra): Cele 7 medalii ale succesului (2012), Medaliile succesului. Școala de vis (2013), Medaliile succesului. Marele muzeu al cărții (2014) și seria de patru volume: Poveștile Diandrei.

Interese de cercetare:
1. Comunicare și comunicare educațională eficientă
2. Motivație și motivare educațională
3. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice
4. Managementul conflictelor educaționale
5. Managementul resurselor umane în educație
6. Metodologia instruirii
Ion-Ovidiu Pânișoară (born in 1974) is a doctor in Educational Sciences, professor and doctoral supervisor at the University of Bucharest. Director of the Department of Teacher Training, expert and key-speaker, he is involved in many national and international projects (Comenius, CNC, ARACIS; CNATDCU, CNFP, etc.). He has done interventions at a national level (print media, radio, television shows), initiated the educational site www.performante.ro and coordinates the collections: Career. Success. Performance. and The Successful Professor at Polirom Publishing House. He has published more than 20 books (Effective communication - 4 editions (2003, 2004, 2008, 2015), Human resources management - 3 editions (2004, 2005, 2016), The successful teacher. 59 principles of practical pedagogy - 2 editions (2009, 2016), Motivation for the teaching career (2010) and Teacher\'s guide (2017) The volume of Effective communication was awarded with the \"Constantin Rădulescu Motru\" award offered by the Romanian Academy in 2010. In 2012 he started to write children\'s books based on pedagogical and psychological research (inspired by his daughter, Diandra): The 7 medals of success (2012), The medals of success. The Dream School (2013), The medals of success. The great book museum (2014) and the 4-volume series: The Stories of Diandra.

Research interests:
- Communication and efficient educational communication
- Motivation and educational motivation
- Initial and continual training of teachers
- The management of educational conflicts
- The management of human resources in education
- The methodology of training