Prof. Univ. Dr. Eugen Avram

Email: eugen.avram@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=hqfPoiMAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Prof. univ. dr. Eugen Avram este conducător de doctorat la Universitatea din București – domeniul psihologie (abilitat din anul 2017). Roluri instituționale: director departament psihologie (2021-2023), senator UB (2015-2023), fondator și coordonator al programelor de master: Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală, programul de master Terapii cognitiv-comportamentale. Expertiză academică: aria sănătății (psihologia sănătății, neuropsihologie clinică), aria organizațională (leadership, managementului organizational, comportament organizational, sănătate ocupațională), psihologia personalității, psihologia mediului. Baza de cercetare este Spitalul Clinic Bagdasar-Arseni, Clinica de Neurochirurgie (unde ocupă poziția de psiholog clinician principal și psihoterapeut). Coordonarea tezelor de doctorat – în ariile: psihologia sănătății, psihosomatică, psihologia mediului, psihologia sănătății ocupaționale.

Interese de cercetare:
- Psihologia sănătății
- Psihosomatică
- Neuropsihologie clinică
- Reabilitare neuropsihologică și terapii ocupaționale
- Psihologia muncii/ organizațională aplicată în servicii
- Siguranța în muncă
- Leadership
- Psihologia mediului/ environmentală
Professor PhD. Eugen Avram is PhD supervisor at the University of Bucharest – Psychology (qualified since 2017). Institutional roles: director of the psychology department (2021-2023), UB senator (2015-2023), founder and coordinator of the master's programs: Health psychology - clinical research and behavioral optimization, master's program Cognitive-behavioral therapies. Academic expertise: health area (health psychology, clinical neuropsychology), organizational area (leadership, organizational management, organizational behavior, occupational health), personality psychology, environmental psychology. The research base is the Bagdasar-Arseni Clinical Hospital, Neurosurgery Clinic (where he holds the position of chief clinical psychologist and psychotherapist). Coordination of doctoral theses - in the areas: health psychology, psychosomatics, environmental psychology, occupational health psychology.

Research interests:
- Health psychology
- Psychosomatics
- Clinical neuropsychology
- Neuropsychological rehabilitation and occupational therapy
- Occupational/Organizational psychology applied in services
- Work safety
- Leadership
- Environmental psychology