Prof. Univ. Dr. Ioan Neacşu

Email: neacsu.ioan@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=Zm2MG6UAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Profesorul Neacşu Ioan este absolvent Liceul Pedagogic, Câmpulung Muscel , 6 ani; Facultatea de Filosofie, 5 ani, specialitatea Pedagogie-Romănă,1970,Universitatea din Bucureşti.Doctor în pedagogie, 1976. Lucrează la facultatea de profil din 1970. Conducător de doctorat , Ştiinţe ale educaţiei, 1992. Coordonează doctoranzi români şi străini. A elaborat lucrări de autor, volume şi studii apreciate de comunitatea ştiinţifică, precum : Motivaţie şi învăţare, Educaţie şi acţiune, Civilizaţie şi conduită, Instruire şi învăţare, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Învăţarea academică independentă, Pedagogie socială; Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării/ Premiul Academiei Romăne ş a. Este DHC al Universităţii Ovidius din Constanţa, membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania şi al Academiei de Ştiinţe şi Arte Americano- Române. Este coordonator şi director la reviste de specialitate. Centre de interes în cercetarea doctorală: management, leadership şi inovaţie în educaţie; maanagementul calităţii; psihopedagogia predării şi învăţării eficiente; metodologia cercetării; neuroştiinţă şi educaţie ş.a.

Interese de cercetare:
1. Managementul programelor educaţionale de dezvoltare personală şi/sau instituţională.
2. Self-managementul formării competenţei de învăţare şcolară /studiu academic universita.
3. Retorică/persuasiune și creativitate pedagogică
4. Condiţiile învăţării şcolare și managementul strategiilor de optimizare.
5. Lectura inteligentă şi creativă a elevilor
6. Predare şi învăţare în aria curriculară ştiinţe/matematică
7. Hebelogie/juventologie
8. Motivația învățării și formării
9. Modele, valori, strategii de proiectare, formare şi evaluare socio-umană.
10. Educaţie psiho-socială
Ioan Neacșu is an alumni of the Pedagogy Highschool in Câmpulung Muscel (6 years); the Faculty of Philosophy (5 years), department of Pedagogy, University of Bucharest. He became a doctor in pedagogy in 1976, and has held courses in this field since 1970. He became a doctoral supervisor for Educational Sciences in 1992 and he is supervising both Romanian and foreign doctoral students. He has written many papers, volumes and studies that were appreciated by the scientific community such as: Motivation and learning, Education and action, Civility and conduit, Training and learning, Efficient learning methods and techniques, Independent academic learning, Social pedagogy; Introduction to educational and development psychology/ Romanian Academy Award. He is a DHC of Ovidius University in Constanţa, affiliate member of Romanian Scientists Academy and of the Science and Arts American-Romanian Academy. He is a coordinator and director of magazines featuring his subject. His areas of interest in doctoral research are: management, leadership and novelty in education; quality management, the psycho-pedagogy of efficient teaching and learning; research methodology; neuroscience and education and so on.

Research interests:
- The management of educational programs for personal/institutional development
- Self-management of the academic/school learning competency
- Rhetoric/persuasion and pedagogy creativity
- School learning requirements and the management of optimization strategies
- Intelligent and creative studying of pupils
- Teaching and learning in the science/mathematics field
- Psychology of youth
- Training and learning motivation
- Projection models, values and strategies, socio-human training and evaluation
- Psycho-social education