Prof. Univ. Dr. Lucian Ciolan

Email: lucian.ciolan@unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=42fcEhoAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Prof. univ. dr. Lucian Ciolan – profesor doctor la Departamentul de Stiintele Educatiei, titular al disciplinelor Metodologia cercetarii si Politici educationale (licenta), Formarea formatorilor: metode si tehnici, Managementul performantei, Metode avansate de cercetare (Master), Metodologii avansate de cercetare calitativa în educatie (doctorat). Domeniile de interes pentru dezvoltarea de proiecte academice si de cercetare sunt legate de politicile publice / educationale (procese si instrumente ale politicilor, analiza de politici, comunicare si advocacy etc.), training si dezvoltarea resurselor umane (metode si tehnici de training, managementul performantei, designul învatarii, formarea profesorilor etc.). Lucian Ciolan este fondatorul masterului de Formarea formatorilor, membru fondator al ICPA (International Centre for Policy Advocacy) si activeaza ca specialist în diverse programe internationale din domeniile sale de activitate. A obtinut distinctia de „Profesor Bologna” in anul 2010.

Interese de cercetare:
1. Analiza și dezvoltarea politicilor educaționale
- Influențare și modelare comportamentală prin politici publice / educaționale; aplicații ale neuroștiințelor cognitive în politicile publice /educaționale;
- Învățare și transfer în politicile educaționale: analize cross-country;
- Evaluarea politicilor și a programelor educaționale / sociale: intervenții evidence-based;
- Comunicare și advocacy în politicile educaționale.
2. Procesele de învățare
- Învățarea autentică: designul experiențelor de învățare, aplicații ale neuroștiințelor cognitive în învățare;
- Învățarea și stare de bine (well-being)
- Educația pentru știință. Aplicații ale teoriilor învățării în domenii specifice: STEM / I-STEM.
- Învățare, dezvoltare și performanță organizațională: impactul programelor de formare și dezvoltare a personalului
3. Formarea inițială și continuă a profesorilor / formatorilor: sisteme, strategii, modele
Prof. Dr. Lucian Ciolan is a professor in the Educational Sciences department, holding tenure over the following courses: Research Methodology and Educational Policies (bachelor’s), Train the Trainers: methods and techniques, Performance Management, Advanced Research Methods (master’s) and Advanced Qualitative Research Methods (doctoral level). His areas of interest for academic and research projects are connected to public/educational policies (processes and instruments of policies, policies analysis, communication and advocacy etc.), training and the development of human resources (training methods and techniques, performance management, training of teachers etc.). Lucian Ciolan is the founder of the master’s programme Train the Trainers, founding member of ICPA (International Centre for Policy Advocacy) and is an active specialist in several international programs in his field. In 2010, he obtained the “Bologna Professor” distinction.

Research interests:
Analysis and development of educational policies
- Behavior influencing and modelling through public/educational policies; contributions of the cognitive neurosciences in public/educational sciences
- Learning and transfer in educational policies: cross-country analysis
- The evaluation of policies and educational/social programs: evidence-based interventions
- Communication and advocacy in educational policies
- Authentic learning: the design of learning experiences, cognitive neurosciences contributions in learning
- Learning and well-being
- Education for science. Learning theories contributions in specific domains: STEM / I-STEM
- Learning, development and work performance: the impact of training and development of employees’ programs
Learning processes
Initial and continual training of teachers/professors/trainers: systems, strategies and models