Prof. Univ. Dr. Elena Stănculescu

Email: elena.stanculescu@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=6H8lYvsAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Elena Stănculescu este profesor universitar, doctor în psihologie (2001). Face parte din asociațiile profesionale ISPA (International School Psychology Association) și EARA (European Association for Research on Adolescence), fiind reprezentant de țară în cadrul ENPP (European Network of Positive Psychology). S-a specializat în Finlanda în domeniul managementului crizelor în școli. A fost profesor invitat la Universitatea din Padova, unde a susținut cursul cu tema Prejudecățile și stereotipizarea în copilărie. Domeniile sale de cercetare sunt: starea de bine psihic în mediile educative, socializarea emoțiilor în copilărie, angajamentul școlar, emoțiile morale și auto-reflexive, atașamentul și reglarea afectivă, impactul psihologic al folosirii rețelelor de socializare, stereotipizarea și cogniția socială. A publicat în calitate de autor unic șapte cărți și peste 70 de articole științifice. A introdus primul curs de Psihologie pozitivă în școală la Universitatea din București, în 2013. Conduce lucrări de doctorat cu teme din: psihologia educației, psihologie pozitivă, psihologie socială și psihologia dezvoltării.

Interese de cercetare:
1. Psihologie socială – studii avansate în cogniția socială.
2. Socializarea emoțiilor în copilărie
3. Personalitate și comportament prosocial in copilărie și adolescență
4. Psihologie pozitivă aplicată în educație
5. Psychological well-being și personalitate
6. Gender, bullying și victimizare în școală
7. Cyberbullying – factori de risc și strategii de coping
8. Psihologia educației: (I)Emoțiile intelectuale și învățarea autoreglată; (II) Anxietatea în situații de evaluare; (III) School engagement
Elena Stănculescu is a university professor, doctor of psychology (2001). She is a member of the professional associations ISPA (International School of Psychology Association) and EARA (European Association for Research on Adolescence), and a country representative in the ENPP (European Network of Positive Psychology). She specialized in the field of crisis management in schools in Finland. She was a guest professor at the University of Padua, where she held the course on Prejudice and Stereotyping in Childhood. Her research areas are: psychic well-being in educational environments, socialization of emotions in childhood, school engagement, moral and self-reflexive emotions, attachment and affective regulation, psychological impact of using social networks, stereotyping and social cognition. She has published 7 books as sole author and over 70 scientific articles. She was the first to introduce the Positive Psychology in school course at the University of Bucharest, in 2013. She supervises doctoral studies with topics from: educational psychology, positive psychology, social psychology and developmental psychology.

Research interests:
- Social Psychology – advanced studies in social cognition
- Socialization of emotions in childhood
- Personality and prosocial behavior in childhood and adolescence
- Positive Psychology applied in education
- Psychological well-being and personality
- Gender, bullying and victimization in school
- Cyberbullying – risk factors and coping strategies
- Educational Psychology: (I) Intellectual emotions and autoregulated learning; (II) Testing Anxiety; (III) School engagement