Prof. Univ. Dr. Mihaela Roco

Email: roco.mihaela@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=mda7IFMAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Initiator al unor cercetari in Psihologia Creativitatii (structura creativitatii individuale si de grup, instrumente pentru diagnosticarea lor, programe de stimulare), Psihologia religiei (stadiile universale ale gandirii morale si religioase, motivatia si atitudinile religioase -metode si tehnici de evaluare si masurare) Inteligenta emotionala (trasaturi si tehnici de investigare si masurare,competente emotionale) valorificate in realizarea a 49 de contracte de cercetare stiintifica, 5 carti –individuale, 29 capitole in carti, 62 articole stiintifice, 167 comunicari stiintifice nationale si internationale, 189 articole in reviste de popularizare a stiintei. Premiul Academiei Romane pentru cartea ”Creativitatea individuala si de grup”. Visiting professor in USA, Belgia, Franta. Membru in asociatii internationale de psihologie si colegii redactionale reviste de prestigiu. Conducator de doctorat, Coordonator lucrari de licenta si disertatii la master, Coordonator lucrari de gradul I. Cercetator stiintific gradul I asociat, Institutul de Filozofie si Psihologie, Academia Romana.

Interese de cercetare:
1. Neuroștiința emoțiilor in studiul bolilor neurodegenerative de tip Alzheimer.
2. Metodologia investigării emoțiilor la nivel de reacții expresive, fiziologice, reacții comportamentale și experienta subiectivă.
3. Utilizarea psihoneuroimagisticii în diagnoza bolilor neurodegenerative de tip Alzheimer.
4. Metode de investigare a modificarilor la nivel cerebral a emoțiilor pozitive și negative
5. Studierea rolului emoțiilor în alegerea profesiei și evoluția profesională.
6. Psihologia inteligenței emoționale: (I) Moralitate și inteligența emoțională; (II) Creativitate și inteligență emoțională.
Initiator of some researches in the Psychology of Creativity (structure of individual and group creativity, tools for their diagnosis, stimulation programs), psychology of religion (universal stages of moral and religious thinking, motivation and religious attitudes - methods and techniques of evaluation and measurement), emotional intelligence (traits and techniques of investigation and measurement, emotional competences) turned into the accomplishment of 49 scientific research contracts, 5 books - individual, 29 chapters in books, 62 scientific articles, 167 national and international scientific communications, 189 articles in journals promoting science. The Romanian Academy Award for the book \"Individual and group creativity\". Visiting professor in USA, Belgium and France. Member in international psychology associations and prestigious editorial boards. Doctoral supervisor, Coordinator of bachelor\'s and master’s theses, Coordinator of papers for the 1st degree. Associate scientific researcher of the 1st degree, Institute of Philosophy and Psychology, Romanian Academy.

Research interests:
- The neuroscience of emotions in the study of neurodegenerative diseases of the Alzheimer type
- The methodology of investigating emotions on an expressive, physiological, behavioral reactions and subjective experience level
- The use of psycho-neuroimaging in the diagnosis of neurodegenerative diseases of the Alzheimer type
- Methods of investigating changes in the cerebral level of positive and negative emotions
- Emotions’ role in choosing a career and career evolution
- The psychology of emotional intelligence: (I) Morality and emotional intelligence; (II) Creativity and emotional intelligence