Prof. Univ. Dr. Ion Negreț | e-mail: ion.negret@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Prof. dr. Ion Negreț-Dobridor s-a născut în 9 octombrie 1952 în satul Dobridor, județul Dolj. Este absolvent al Facultății de filosofie a Universității din București (1975). În 1980 a devenit doctor în științele educației cu teza Accelerarea instruirii pe care a realizat-o sub coordonarea prof. univ. dr. Stanciu Stoian, membru al Academiei Române. A devenit conferențiar și profesor titular al Facultății de Psihologie și Științele Educației în anul 1997. A îndeplinit diferite funcții de conducere în această instituție: director de colegiu, secretar științific, prodecan, director al școlii doctorale. A inițiat și realizat explorări științifice în mai multe domenii: psihologie genetică, teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia curriculumului, istoria gândirii pedagogice, designul instrucțional, și modelarea instruirii. În perioada 1985-1988, s-a făcut cunoscut cu o amplă cercetare experimentală desfășurată în școlile și liceele din Capitală, menită să verifice posibilitatea implementării unui model instrucțional original de tip mastery learning pentru determinarea eficacității generale a instruirii în învățământul românesc („reușita la învățătură a tuturor elevilor”). Aceasta se dorea a fi dovada modernă a posibilității de a realiza „visul lui Comenius” („arta de a-i învăța pe toți totul”).

Rezultatele au fost descrise în lucrările Învățarea eficientă (realizată în colaborare cu Ioan Jinga) și Didactica nova sau Arta de a-i învăța pe toți (aproape) totul (2001). În 1994 a fost cooptat în programul de reformă a învățământului superior militar în vederea integrării armatei României în NATO. În ultimii ani, profesorul Ion Negreț-Dobridor s-a dedicat realizării unor sinteze și explorări teoretice ample: Teoria generală a curriculumului educațional (2008), Tratat de pedagogie universală (2014), Tratat de istoria educației și învățământului la români (2018). Deși s-a pensionat, profesorul Ion Negreț-Dobridor continuă activitatea în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației selectând și îndrumând an de an doctoranzi valoroși pe calea cercetării științifice.

Interese de cercetare:

  • Teoria generală a curriculumului
  • Psihologie genetică
  • Modele mastery learning
  • Doctrine pedagogice moderne
  • Design instrucțional
  • Pedagogie universală și pedagogia culturi
  • Filosofia educației