Prof. Univ. Dr. Ioan Neacșu | e-mail: ioan.neacsu@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Neacşu ioan– absolvent  Liceul Pedagogic, Câmpulung Muscel , 6 ani; Facultatea de Filosofie, 5 ani, specialitatea Pedagogie-Romănă,1970,Universitatea din Bucureşti.Doctor în pedagogie, 1976  . Lucrează  la  facultatea  de profil   din 1970. Conducător de doctorat ,  Ştiinţe ale educaţiei,  1992. Coordonează doctoranzi   români şi  străini.  A  elaborat  lucrări  de autor,  volume şi studii  apreciate de comunitatea ştiinţifică, precum : Motivaţie şi învăţare, Educaţie şi  acţiune, Civilizaţie  şi conduită, Instruire  şi învăţare, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Învăţarea academică independentă, Pedagogie socială;  Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării/  Premiul Academiei Romăne  ş a.

Este DHC al Universităţii Ovidius din Constanţa, membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania  şi al Academiei de Ştiinţe şi Arte Americano- Române. Este  coordonator  şi director la   reviste de specialitate.  Centre de interes în cercetarea doctorală:  management,  leadership  şi inovaţie în educaţie; maanagementul calităţii;    psihopedagogia predării şi învăţării eficiente; metodologia cercetării;  neuroştiinţă şi   educaţie  ş.a.  

Interese de cercetare:

  • Managementul programelor educaţionale de dezvoltare personală şi/sau instituţională.
  • Self-managementul formării competenţei de învăţare şcolară /studiu academic universita.
  • Retorică/persuasiune și creativitate pedagogică
  • Condiţiile învăţării şcolare și managementul strategiilor de optimizare.
  • Lectura inteligentă şi creativă a elevilor
  • Predare şi învăţare în aria curriculară ştiinţe/matematică
  • Hebelogie/juventologie
  • Motivația învățării și formării
  • Modele, valori, strategii de proiectare, formare şi evaluare socio-umană.
  • Educaţie psiho-socială