Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomșa | e-mail: gheorghe.tomsa@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Dr. Gheorghe Tomşa este profesor emerit la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. De-a lungul timpului a fost titular al cursurilor de psiho-pedagogie şi consiliere în carieră şi iniţiatorul primului curs de consiliere şcolară la nivel de master în 1995, Dr. Tomşa este autorul multor lucrări în domeniu – “Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi” (1999), “Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999, revizuită şi adăugită 2003), “Dicţionar de consiliere şi orientare” (coordonator, co-autor, 2003), “Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” (2005), “Consilierea şi managementul carierei” (2007) Abordări generale ale consilierii și consultanței școlare (2011).

 

Interese de cercetare:

  • Problematica agresivității în mediul școlar și academic;
  • Creativitatea la copii, elevi și studenți; 
  • Consiliere educațională;
  • Consiliere și orientare în carieră;
  • Consultanța în mediul educațional;
  • Pedagogia învățământului preșcolar și primar.