Conf. Univ. Dr. Georgeta Pânișoară | e-mail: georgeta.panisoara@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Georgeta Pânișoară este conferențiar universitar la Catedra de Psihologie, conducător de doctorat (din 2017). Predă cursuri de psihologia învățării, dezvoltarea socio-emoțională a copilului și adolescentului, managementul resurselor umane in instituții educaționale, comportamente organizațional-aplicative, training organizațional etc. Contribuțiile editoriale sunt în domeniile resurselor umane și al psihologiei învățării/ dezvoltării/ educațională: Managementul Resurselor Umane, ed. Polirom (ed I, II, III), Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării (coord.), Polirom, Psihologia copilului modern, coordonator volum,  Polirom, Motivarea eficientă, co-autor, Polirom, Medaliile succesului, Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării (co-coordonator), Polirom etc. Lucrările sunt citate și indexate în urma citărilor conform h-index 7. De asemenea a participat în mai multe proiecte (internaționale, naționale), ca director sau membru.

Participă la activități de diseminare a științei prin apariții în mass media scrisă și vizuală, fiind și co-fondator al site-ului educațional www.performante.ro sau a realizat produse educaționale online (the medals of success – română, engleză, spaniolă / Google Play and App Store, Think Positive!), jocuri psihologice si  educaționale.

Interese de cercetare:

  • Repere de psihologia dezvoltării în educația timpurie
  • Elemente de psihologia învățării în educație timpurie/ educație informală și non-formală
  • Parenting (tipologie, stiluri etc) și dezvoltarea copiilor/ educație
  • Caracteristici psihologice (încredere în sine, creativitate, motivare, comportamente inovative, comportamente agresive, well-being) și școală/ educație informală etc
  • Caracteristici ale dezvoltării carierei în funcție de vârstă