Prof. Univ. Dr. Florin Verza | e-mail: florin.verza@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Este Prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației și membru al Departamentului de Psihopedagogie specială. A obținut diploma de licență in specializările psihologie-sociologie și asistență socială și a obținut titlul de doctor în psihologie. Prof. univ. dr. Florin Verza are competențe în domeniile: Psihologia vârstelor, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Asistenta sociala a persoanelor in dificultate,  Ergoterapie, ludoterapie si artterapie, deficiențe asociate. Este coordonatorul programelor de formare profesională continuă care se adresează cadrelor didactice din învățământul special și integrat, care se ocupa cu educarea și recuperarea copiilor cu nevoi speciale (”Direcții moderne in Psihopedagogia speciala”) și al Programului de master „Terapia logopedica in procesele de comunicare” al Facultății de Psihologie si Științele Educației. S-a implicat în calitate de coordonator în mai multe proiecte dintre care amintim: LLP-LdV/PAR/2011/RO/124 cu titlul Comparing The Techniques Used In Special Needs Vocational Education And Supporting Their Social And Vocational Integration. Educatie de calitate pentru elevii cu nevoi speciale ID 14980, formare profesionala continua Comunicare augumentativa – proiect POSDRU. De asemenea, a participat in calitate de membru in echipa de cercetare in proiectul Horizon 2020 NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication) Nr. 688503, Call ID: ICT-20-2015”Technologies for better human learning and teaching”

Prof. dr. Florin Emilian Verza are numeroase lucrări publicate cărți, capitole în cărți, articole prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale și volume de specialitate pe care le-a coordonat. În anul 2011 a obținut premiul Aademiei Oamenilor de Știință din România, iar în anul 2013 a obținut premiul Academiei Române.

Interese de cercetare:

  • Psihopedagogia și psihototerapia dezvoltării persoanelor cu deficiențe asociate/polihandicap 
  • Educația integrată 
  • Ergoterapia, ludoterapia și artterapia în recuperarea persoanelor cu cerințe educative speciale.
  • Psihologia dezvoltării umane. 
  • Modalități de intervenție în recuperarea persoanelor cu dizabilități.
  • Problematica dezvoltării afective la pubertate și adolescență