Prof. Univ. Dr. Emil Verza | e-mail: emil.verza@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Prof. univ. dr. Emil Verza este întemeietorul Departamentului de Psihopedagogie specială al Universității din București, pe care l-a și condus în perioada 1991-2008. In prezent Emil Verza este profesor emerit al Facultății de Psihologie si Științele Educației și membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România. Bogata sa activitate a fost recunoscuta și prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, în anul 2002 si Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța în anul 2010.

În activitatea de cercetare prof. dr. Emil Verza a abordat numeroase teme originale, dintre care amintim: Debutul vieții psihice în perioada intrauterina; Structuri de personalitate în condițiile dificultăților de dezvoltare mintală; Perspectiva psihologică in relația comportament, inteligență și personalitate; Specificul psihodiagnozei în psihopedagogia specială; Analiza psihologică a tulburărilor de limbaj și comunicare; Valențele comunicării totale.

Prof. dr. Emil Verza are numeroase lucrări publicate cărți, capitole în cărți, articole prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale și volume de specialitate pe care le-a coordonat. In anul 2011 a obținut Premiul Academiei Romana pentru cartea „Tratat de logopedie” vol. Al II lea, iar in anul 2012 Premiul academiei Oamenilor de Știință din Romania pentru lucrarea „Tratat de Psihopedagogie speciala”.

Interese de cercetare:

  • Valențe ale comunicării totale
  • Problematica tulburărilor de limbaj și comunicare pe fondul intelectului normal și pe fondul deficienței de intelect ori senzoriale
  • Tipuri de recuperare în deficiențele asociate (polihandicap)
  • Inteligența emoțională și comunicarea afectivă din perspectiva recuperării subiecților cu dizabilități
  • Limite și perspective în dezvoltarea psihică la diferite categorii de subiecți cu dizabilități.