Prof. Dr. Emil Păun | e-mail: emil.paun@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Emil Paun, prof.univ.dr, profesor emerit, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Doctor in pedagogie (1971). Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest din Timisoara (2003). Specializari in strainatate la universitati si institute stiintifice de prestigiu: Universitatea Paris V si Institutul National de Cercetari Pedagogice din Franta (1971-1972), Institutul International de Planificarea Educatiei/UNESCO (1972),  Centrul International al Copilului/Paris (1975), Universitatea din Cambridge (1995), Institutul pentru Educatia Adultilor, Frankfurt (1997). Sef al Catedrei de pedagogie (1990-2007) si al DPPD (1999-2002). Conducator de doctorat si coordonator de teze de doctorat in cotutela. Membru in Senatul universitatii in mai multe legislaturi. Membru al Consiliului national de atestare a titlurilor universiatare si a doctoratelor (1991-2008). Director general pentru formarea initiala si continua a cadrelor didactice in Ministerul Educatiei Nationale (1990-1994 si 2000-2003). Director al Centrului National de formare a personalului didactic si de conducere (2001-2002). Director fondator al revistei REPERE, revista de stiintele educatiei (Universitatea din Bucuresti). Membru in comitete stiintifice si de lectura ale unor reviste romanesti si straine (exemplu revista “Carrefours de l’Education”, Franta). Profesor invitat pentru activitati de predare si de cercetare la universitati din Europa si America de Nord: Universitatea “Jules Verne”, Amiens/Franta (2003), Universitatea Moncton, Canada (2006, 2007). 

Coordonator a numeroase proiecte internationale si grupuri de lucru in cadrul Agenriei Universitare Francofone (AUF), Consiliului Europei, UNESCO. Expert in evaluarea rezultatelor unor proiecte internationale. Membru in comitetele stiintifice, keynote-speacker, raportor, coordonator de grupuri de lucru in cadrul a numeroase (peste 50) congrese si conferinte nationale si internationale (Conferinata internationala a educatiei BIE/UNESCO, Geneva; Bienala “Education et Formation”, Franta;  Conferina internationala “Education tout au long de la vie”, Paris; Conferinta AUF, Paris; Congresul international al Asociatiei international pentru cercetari interculturale, Franta). Fost sau actual membru in multe asociatii stiintifice nationale si internationale (Asociatia pedagogilor din Romania, Asociatia francofona a cercetatorilor in stiintele educatiei, Asociatia pentru formarea profesorilor din Europa, ATEE, Societatea europeana pentru cercetari in educatia adultilor, Societatea europeana de istoria stiintelor sociale si comportamentale). Membru al Comitetului de orientare stiintifica sectoriala pentru stiintele sociale al AUF, membru al biroului executiv pentru formarea profesorilor (AUF/CEFEF). Autor a numeroase carti, studii in volume si in reviste romanesti si internationale dintre care mentionam: Educatia si rolul ei in dezvoltarea social-economica,EDP, 1974; Invatamantul francez contemporan, EDP, 1978; Sociopedagogie scolara,EDP, 1982; Scoala-abordare sociopedagogica, Polirom,1999; Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri aplicative (coord),Polirom, 2002; Pedagogie. Provocari si dileme privind scoala si profesia didactica, Polirom, 2017.   

Interese de cercetare:

  • Fundamentele culturale ale educației 
  • Modernitate și postmodernitate în științele educației.
  • Profesionalizarea carierei didactice și construcția identității profesionale.
  • Cultura organizațională – mediator al schimbării în învățământ
  • Fundamentele pedagogiei
  • Sociologia educației