Nume Prenume Coordonator Specializare Titlu teza Data admiterii
Căpiţă Carol Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Stiluri de învăţare şi stiluri de predare. Aplicaţii la învăţământul superior. Studii de caz: istorie, matematică şi filosofie 01.10.2011
Nicolescu Gabriela-Gianina Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Integrarea în grădiniţă a copiilor cu cerinţe educative speciale – modele teoretice şi practice 01.10.2011
Petrache (Ciocârlan) Elena Verginia Creţu Stiintele Educatiei Nevoi de sprijin și cerințe educative speciale ale elevilor și tinerilor cu tulburări ale funcțiilor mișcării 01.10.2011
Simion Elena Verginia Creţu Stiintele Educatiei Rolul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (tic) în educaţia specială. Integrarea unui software educaţional în lecţia interactivă 01.10.2011
Toma (Chirvasiu) Narcisa Delia Valentina Verginia Creţu Stiintele Educatiei Factorii care asigură integrarea profesională viitoare a absolvenţilor cu handicap mintal 01.10.2011
Cristea (Măzăreanu) Elena Daniela Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Teatrul – metoda interactivă pentru predarea unei limbi străine 01.10.2012
Grădinaru Anghel Ilie Florinda Golu Psihologie Construirea şi validarea unui assesment center pentru operatori chimişti în România 01.10.2012
Makrogiannaki Aikaterini Roxana Urea Stiintele Educatiei Sistemul educativ preşcolar Românesc şi sistemul educativ preşcolar grecesc. O analiză comparativă. 01.10.2012
Rădulescu (Chiriac) Gina-Antigona Eugen Avram Psihologie Metodologia validării psihoterapiei integrative folosind tehnici terapeutice şi psihofiziologice 01.10.2012
Vlăsceanu Sebastian Mihai Aniței Psihologie Trainingul cognitiv-emoţional ca metodă de creştere a performanţei, în contextul anxietăţii, stresului şi autoeficacităţii 01.10.2012
Bălăceanu (Penescu) Georgiana-Alexandra Emil Verza Psihologie Dezvoltarea psihofizică la copiii cu deficienţe senzoriale şi mintale cu ajutorul intervenţiei terapeutice prin dans şi mişcare 01.10.2013
Beştea (Corâci) Mihaela-Laura Ion Negreţ Stiintele Educatiei Lectura ca factor de potențare a învățării în societatea informatizată 01.10.2013
Chiţescu Adriana Nicolae Mitrofan Psihologie Relaţia dintre agresivitatea fizică şi agresivitatea sexuală 01.10.2013
Diaconu Marius Nicolae Mitrofan Psihologie Identificarea microexpersiilor faciale ale emoţiilor în relaţie cu factorii dispoziţionali şi situaţionali –contextuali ai comunicării nonverbale 01.10.2013
Guga (Perşa) Alina Ruxandra Rășcanu Psihologie Abordarea complexă a subiecţilor în situaţii de criză din perspectiva intervenţiei psihologice primare 01.10.2013
Iftimescu Simona Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Un audit educaţional al politicilor europene în domeniul formării cadrelor didactice (2004-2013) 01.10.2013
Iliuţă Cătălina Emil Verza Psihologie Traumă, depresie şi rezilienţă la nivel individual şi familial în patologia oncologică 01.10.2013
Marin (Banciu) Adela Dan Potolea Stiintele Educatiei Reconstrucţia programelor de formare a studenţilor din perspectiva creativităţii şi inovării (Aplicaţii în domeniul ştiinţele vieţii) 01.10.2013
Martin (Costea) Alina-Violeta Florinda Golu Psihologie Aplicatii ale dezvoltarii personale in context educational. Model de optimizare a competentelor profsionale ale cadrelor didactice 01.10.2013
Miron Viorel-Ionel Emil Verza Psihologie Posibilităţi şi limite în recuperarea persoanelor cu afazie, prin mijloace psihokinetoterapeutice 01.10.2013
Muntean (Morar) Ioana Mihaela Nicolae Mitrofan Psihologie Scheme cognitive disfuncţionale evidenţiate în heteroagresivitatea antisocialului. Testarea impactului unei aplicaţii pentru mediul penitenciar 01.10.2013
Nagy (Moldovan) Sorina Emil Verza Psihologie Determinism şi relaţie în patternurile de personalitate, imagine de sine şi comportament la adolescenţi 01.10.2013
Nanu Elena Doiniţa Mihaela Roco Psihologie Studiul emoţiilor şi a inteligenţei emoţionale în boala Alzheimer 01.10.2013
Negoiţă Leonard Dragoş Lucian Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi motorii – studiu comparativ mediul urban vs. Mediul rural 01.10.2013
Nicolescu (Grigoraş) Mihaela Mihaela Roco Psihologie Dark side of leadership 01.10.2013
Nijloveanu Dorina Maria Mihaela Roco Psihologie Studiu privind evoluţia emoţiilor în plan ontogenetic 01.10.2013
Sandu Marina Cristina Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Strategii de persuasiune folosite în educarea copiilor 01.10.2013
Sporiş (Adet) Nicoleta Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Forme şi modalităţi de sprijin pentru elevii cu CES În contextul educaţiei incluzive 01.10.2013
Şerban (Iulian) Anamaria Iolanda Mitrofan Psihologie Restructurarea comportamentului alimentar la adolescenţii cu probleme de greutate. Intervenţie psihoterapeutică şi medical-nutriţională 01.10.2013
Şipoş-Gug Sebastian Nicolae Mitrofan Psihologie Dezvoltarea toleranţei la frustrare prin programe de intervenţie computerizate 01.10.2013
Tudor (Preda) Viorica Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Educaţia timpurie în Romania, factor de facilitare a accesului la educaţie pentru toţi copiii 01.10.2013
Ţucă (Arnăutu) Mariana Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Inovaţie şi performanţă în educaţia şi dezvoltarea profesională a personalului din serviciile de protecţia copilului 01.10.2013
Antemir Cristina-Laura Ion Negreţ Stiintele Educatiei Studiu asupra factorilor psihosomaţiei ce pot influenţa performanţa şcolară la elevii cu dizabilităţi motorii 01.10.2014
Banga Erzsbet Verginia Creţu Stiintele Educatiei Evaluarea competenţelor tinerilor cu dizabilitati intelectuale în vederea integrării profesionale 01.10.2014
Carpeneanu Andrei Ion Negreţ Stiintele Educatiei Israel scheffler şi abordarea analitică a filosofiei educaţiei 01.10.2014
Călin (Nicolae) Ana-Maria-Ursula Mihai Aniței Psihologie Percepția socială asupra personalității omului politic român 01.10.2014
Coliţă Eugen Emil Verza Psihologie Valențele consilierii psihologice în dezvoltarea personalității pentru performanță a scportivilor în formare în domeniul fotbalului 01.10.2014
Cristea (Corduneanu) Virginia-Mariana Ruxandra Rășcanu Psihologie Explorarea modelului interacțional al psihoterapeutului în formare în vederea eficientizării relației terapeutice 01.10.2014
Cristea (Pleşan) Niculeta Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Consecinţele migraţiei economice a părinţilor asupra copiilor – o abordare din perspectiva procesului instructiv – educativ 01.10.2014
Dascălu Dora Lucia Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Modalităţi de stimulare a motivaţiei învăţării limbii engleze în gimnaziu 01.10.2014
Dincă (Ivanciu) Doiniţa Venera Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Comunicarea prin intermediul imaginii la vârsta preşcolară 01.10.2014
Dincă (Stan) Sabina-Veronica Emil Verza Psihologie Competențele psihologice ale perceperii climatului parental la copiii puberi 01.10.2014
Dudoiu (Goia) Aurora Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Rolul imaginarului, simbolului, metaforei şi arhetipului în stimularea creativităţii literare 01.10.2014
Enache Laurenţiu Dan Nicolae Mitrofan Psihologie Agentul de penitenciar – factor cheie în managementul deținuților (abordare psihologică și psihosocială) 01.10.2014
Enache (Popescu) Monica-Iuliana Nicolae Mitrofan Psihologie Aspecte psihologice privind relația conjugală ciclică determinată de absența temporară a unui partener 01.10.2014
Gavrilă (Velici) Lidia-Iuliana Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Tranziţia de la ciclul primar la gimnaziu: competenţe, condiţii, factori şi programe de optimizare 01.10.2014
Ipate Iulian Mihai Aniței Psihologie Aplicarea tehnicilor profiling în investigarea crimelor cu substrat sexual. De la mod de operare la amprentă psihocomportamentală 01.10.2014
Kose Ahmet Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Researching Competencies of Teachers, Teaching Practices in English in High Schools from Romania and Turkey 01.10.2014
Lazăr (Stan) Victoria Mihaela Roco Psihologie Dimensiuni ale inteligenței emoționale în boala Alzheimer 01.10.2014
Manea Anamaria-Alexandra Marin Manolescu Stiintele Educatiei Evaluarea autentică – abordări teoretice şi practic aplicative 01.10.2014
Neacşu Ruxandra Claudia Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Utilizarea noilor media în predarea limbii engleze. Investigaţii asupra caracteristicilor de învăţare ale nativilor digitali 01.10.2014
Partenie (Dumitrescu) Sabina-Alexandra Ruxandra Rășcanu Psihologie Realizarea și evaluarea eficacității unui program de intervenție pentru dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescenți între 16-18 ani 01.10.2014
Sabău (Pop) Lia Maria Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Eficienţa mijloacelor alternative şi augmentative în procesul comunicării la elevii cu dizabilităţi severe în învăţare 01.10.2014
Sandu (Calotă) Elena Daniela Nicolae Mitrofan Psihologie Aspecte psihologice ale imaginii de sine la adolescenții din familii monoparentale 01.10.2014
Stanciu (Manga) Viorica Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Alternativa educaţională waldorf în sistemul de învăţământ din România 01.10.2014
Stănescu (Lupu-Stănescu) Raluca Andreea Anca Mihaela Roco Psihologie Tulburările emoționale în boala Alzheimer 01.10.2014
Stoica (Buică-Belciu) Oana-Letiţia Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Formarea cadrelor didactice pentru educaţia copiilor cu c.e.s – abordare din perspectiva echipelor multidisciplinare de intervenţie 01.10.2014
Ţibreanu (Ungureanu) Camelia-Mariana Marin Manolescu Stiintele Educatiei Managementul proceselor evaluative din perspectiva acţiunilor instructiv-educative 01.10.2014
Voicu Vasilica Ştefania Emil Păun Stiintele Educatiei Managerul şcolar – factor al schimbării educaţionale 01.10.2014
Al-Dulaimi Hassan Khlebus Ibadi Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Curriculum and educational strategies for educational technology competency. A comparative study Iraq and Romania 01.10.2015
Bălănică (Petruș) Andreea-Ana Dragoș Iliescu Psihologie Implicit leadership and followership theories 01.10.2015
Bărăitaru (Mărgărit-Bărăitaru) Monica Marin Manolescu Stiintele Educatiei Evaluarea în alternativele educaționale și în învățământul de masă. Analiză comparativă 01.10.2015
Bolboașă Ionuț-Eduard Ruxandra Rășcanu Psihologie Studiu asupra factorilor determinanti ai comportamentului suicidar la persoanele cu dizabilitati 01.10.2015
Breazu (Cioacă) Georgeta-Alina Verginia Creţu Stiintele Educatiei Implementarea designului curricular universal în limba franceză 01.10.2015
Brihuneț (Bulgac) Aurelia Nicolae Mitrofan Psihologie Identificarea rolului competentei emotionale in formarea personalitatii adolescentului 01.10.2015
Butucescu Andreea Dragoș Iliescu Psihologie Starea de bine a angajatilor – dimensiuni, antecedente si consecinte 01.10.2015
Căciulă Ioana Mihai Aniței Psihologie Implicatii psihologice ale singuratatii si calitatii vietii ca factori de risc ai abuzului asupra persoanelor varstnice din comunitate si institutii. Impactul unui program de interventie psihologica la varstnici 01.10.2015
Chiriac Coralina Mihai Aniței Psihologie Optimizarea imaginii corporale la femei in relatie cu determinantii externi si interni 01.10.2015
Ciobănel (Ermolaev) Irina Mihai Aniței Psihologie Factori psihologici esentiali pentru asigurarea reusitei adolescentilor in situatii de examen 01.10.2015
Colareza (Sak-Colareza) Alina-Corina Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Stilul de viață la elevula elevul adolescent. Motivații și strategii interdisciplinare formative 01.10.2015
Constantin (Kiru) Ramona-Simona Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Profesorul lider în structura relațională profesor-elev 01.10.2015
Dabâca (Coliță) Daniela Mihai Aniței Psihologie Dezvoltarea capacităților afective și cognitive ale sportivilor juniori care practică fotbalul de performanță 01.10.2015
Din Nicoleta Marin Manolescu Stiintele Educatiei Optimizarea strategiilor de evaluare a preșcolarilor 01.10.2015
Dinu Maria-Alexandra Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Viața afectivă din învățământul primar 01.10.2015
Dobocan (Proteasa) Carmen Alexandra Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Utilizarea rezultatelor cercetării în elaborarea politicilor educaționale în sistemul de învățământ superior din Romania 01.10.2015
Duminică Florina-Ancuța Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Impactul profilului de sănătate al elevului.din ciclul primar asupra reușitei școlare 01.10.2015
Dumitrache Ana-Maria Emil Verza Psihologie Factori psihologici și modalități de stimulare a limbajului și comunicării la copilul preșcolar 01.10.2015
Geacăr (Ispas) Simona-Alexandra Dragoș Iliescu Psihologie Gender differences in work factors and outcomes 01.10.2015
Gheorghe (Lupu) Nicoleta-Raluca Nicolae Mitrofan Psihologie Implicații educaționale ale jocului la școlarii cu cerințe educative speciale din școlile incluzive 01.10.2015
Gherla (Dragomir) Alexandra-Andreea Verginia Creţu Stiintele Educatiei Program educațional vizând dezvoltarea competențelor sociale la elevii cu tulburări de spectru autist 01.10.2015
Gogoriță Constantin Ruxandra Rășcanu Psihologie Aspecte psihosociale in identificarea trasaturilor deviante la tineri si adolescenti si realizarea unui model predictiv privind comportamentul deviant 01.10.2015
Grama Blanca-Giorgiana Nicolae Mitrofan Psihologie Rolul moderator al contractului psihologic în relațiile de muncă 01.10.2015
Grosu (Popescu) Livia-Elena Iolanda Mitrofan Psihologie Relatia dintre motivatia inconstienta in alegerea carierei didactice si scenariul transgenerational 01.10.2015
Hammami Mona Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Formarea competențelor psiho-pedagogice ale personalului implicat în asistența socio-educațională a copiilor:: programe.standarde de calitate aplicate 01.10.2015
Hrițcu Mirela-Ștefania Verginia Creţu Stiintele Educatiei Condiții ale elaborării proiectului de intervenție personalizat (PIP) în învățământul primar incluziv 01.10.2015
Ilie Mariana-Mirela Emil Păun Stiintele Educatiei Efectele interacțiunii dintre caracteristicile stilurilor de învățare ale studenților și caracteristicile mediului virtual asupra calității învățării 01.10.2015
Ionașc (Pruteanu) Alice-Florentina Ruxandra Rășcanu Psihologie Depistarea precoce si interventia intensiva timpurie-factori definitori ai integrarii copilului cu tulburare de spectru autist 01.10.2015
Ioniță Iulia-Adelina Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Comunicarea nonverbală- mijloc pentru redobândire a stării de autenticitate 01.10.2015
Lăudat (Danciu) Aurelia-Ruxandra Marin Manolescu Stiintele Educatiei Dezvoltarea competențelor evaluative ale cadrelor didactice din învățământul primar 01.10.2015
Leș Vasile-Alin Ruxandra Rășcanu Psihologie Contribuții metodologice de natură psihologică și criminologică la studiul fantasmelor în infracțiunea de viol 01.10.2015
Livinți Raluca Dragoș Iliescu Psihologie Career decision-making. Studies in the framework of the social cognitive career theory 01.10.2015
Lixandru Ionel-Florian Emil Păun Stiintele Educatiei Mecanisme și alternative de finanțare a unităților de învățământ în preuniversitar în contextul asigurării unui act educațional de calitate 01.10.2015
Neagu (Bugeac) Florina Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Singurătatea- portretul clasic din antichitate remodelat în prezent 01.10.2015
Oprea Cristina-Manuela Mihaela Roco Psihologie Modificări psihologice asociate tulburărilor neurocognitive 01.10.2015
Paraschiv Ruxandra-Victoria Mihai Aniței Psihologie Strategii de obiectivare și validare a terapiei cognitiv-comportamentale (tcc) cu ajutorul indicatorilor fiziologici 01.10.2015
Petreanu Irina-Raluca Iolanda Mitrofan Psihologie Mecanismele etiologice ale infertilității și dinamica transgenerațională la femeile cu infertilitate. Evaluare și intervenție 01.10.2015
Popa (Pavel) Anamaria Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor în studiul limbii engleze pentru scopuri specifice. Aplicație în științe politice, relații internaționale și sociologie 01.10.2015
Răducea Corina Mihaela Roco Psihologie Perspective psihosomatice în stabilirea diagnosticului tulburărilor neurocognitive 01.10.2015
Răducu Camelia-Mădălina Iolanda Mitrofan Psihologie Paradigma experiențială unificatoare ca alternativă educațională în sistemul de învățământ primar 01.10.2015
Seiman (Zugrăvescu) Mihaela-Bucurița Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Marcela Peneș un model pedagogic 01.10.2015
Stan Polixenia Mihaela Roco Psihologie Credințele iraționale în tulburările afective la vârstnic 01.10.2015
Ștefănescu (Motorga) Raluca Emil Verza Psihologie Relație și determinare între reziliență și personalitate la studenții ce se specializează în medicină 01.10.2015
Tănăsescu Daniela Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la școlarul mic 01.10.2015
Tonciu (Mihai) Luciana-Andreea Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Competență și performanță în cariera didactică. Strategii de ameliorare a stării de bine a profesorilor 01.10.2015
Traian Daniela-Alexandra Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Consilierea elevi cu dificultăți de învățare 01.10.2015
Țicudean (Mărginean) Maria-Luminița Emil Verza Psihologie Evaluarea și intervenția psihologică asupra copiilor preșcolari cu tulburări din spectrul autist în vederea integrării în învățământ 01.10.2015
Ungureanu (Pop) Elena Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Construcția carierei în adolescență. Dificultăți, adaptabilitate și strategii de coping 01.10.2015
Vascan (Lazăr) Iuliana-Mihaela Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Investigații privind relația dintre nivelul aspirațional al cursanților și acceptarea tehnologiilor moderne în procesul de învățământ 01.10.2015
Vlădescu Irina Ion Negreţ Stiintele Educatiei Mastery learning: creșterea calității procesului instructiv-educativ prin implementarea unor strategii de învățare eficientă 01.10.2015
Zanfirescu Andrei Șerban Dragoș Iliescu Psihologie The cost-benefit models of overtime 01.10.2015
Bîlbă Ciprian Valentin Ruxandra Rășcanu Psihologie Aspecte ale inteligenței emoționale las studenții teologi și preoți 01.10.2016
Bolboașă-Șofaru Alin Ion Negreţ Stiintele Educatiei Strategii de intervenție în educația copiilor cu părinți plecați în străinătate 01.10.2016
Brezniceanu Ana-Maria Ion Negreţ Stiintele Educatiei Funcțiile ecxecutive în curriculum de formare inițială a cadrelor didactice. Studiu comparativ în două universități europene 01.10.2016
Buzoianu Ana-Maria Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Tulburările specifice de învățare (dislexie -disgrafie -discallulie) la școlarul mic 01.10.2016
Constantin (Popescu) Sanda-Nicoleta Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Model educațional pentru consilierea preadolescenților și a adolescenților în alegerea unei cariere 01.10.2016
Damian Nicoleta-Antonia Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Formarea competenței lecttorale la elevii din ciclul gimnazial 01.10.2016
Dănciulescu Anita-Valentina Nicolae Mitrofan Psihologie Relația dintre inteligența emoțională și starea de sănătate mentală a adolescenților 01.10.2016
Drăghici Maria Gabriela Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Competența didactică în studiul limbilor străine- formare și perfecționare. Aplicație la limba germană, învățământ primar 01.10.2016
Ene (Cheșcă) Adelina Cristina Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Evaluare și intervenție în domeniul cerințelor educaționale speciale din perspectivă incluzivă – rolul și responsabilitatea serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională 01.10.2016
Feng Xiaoying Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Didactic competences of teachers from China and Romania. Aplications on mathematics in primari school (project research) 01.10.2016
Florescu (Chiracu) Alina Ruxandra Rășcanu Psihologie Aspecte psihosomatice și psihosociale ale impactului evenimentelor de viață traumatizante la populația adultă din România 01.10.2016
Găianu Pantilimon-Alexandru Cezar Giosan Psihologie Predicție și efect moderator în favorizarea comportamentului prosocia și diminuarea comportamentului contra productiv 01.10.2016
Hîrju Angelica Iolanda Mitrofan Psihologie Sens și simbol în psihoterapie 01.10.2016
Ilie Mihaela Gabriela Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Comunicarea managerială și bariere ale comunicării în funcția de conducere din învățământul preuniversitar 01.10.2016
Ionescu Anata Flavia Dragoș Iliescu Psihologie Rebuilding leader-member exchange (LMX) theory from inconsistencies 01.10.2016
Isofache Cătălina Anca Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Optimizarea proceselor de predare și învățare a științelor și matematicii în liceu 01.10.2016
Lincă Florentina-Ionela Verginia Creţu Stiintele Educatiei Nevoile de sprijin și cerințele educaționale speciale ale școlarului mic cu deficit de atenție și hiperactivitate(ADHD) 01.10.2016
Malancă (Constantin-Malancă) Veronica Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Agresivitatea în mediul școlar-liceal 01.10.2016
Manea Alexandru Ioan Iolanda Mitrofan Psihologie Teoria spațiului mental. Intervenții de optimizare personală individuală și de grup, model cultural autohton 01.10.2016
Marichescu (Constantin) Alina-Ioana Dan Potolea Stiintele Educatiei Integrarea curriculară și impactul ei asupra cadrelor didactice și elevilor din învățământul gimnazial 01.10.2016
Matei Florentina-Lavinia Dan Potolea Stiintele Educatiei Competența interculturală a studenților români în contextul mobilităților Erasmus 01.10.2016
Mihai Cristian Alexandru Dragoș Iliescu Psihologie Offering to Koalemos. A scientific approach to stupidity 01.10.2016
Miulescu Miruna-Luana Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Relația educațională în învățământul superior – abordare din perspectiva procesului bologna. Cercetare, politici, practici 01.10.2016
Mustață Andreea-Elena Nicolae Mitrofan Psihologie Aspecte psihologie implicate în afecțiunile somatice. Evaluare și intervenție teraperutică 01.10.2016
Neagoe Ioana-Maria Iolanda Mitrofan Psihologie Evaluare clinico-epidemiologică și psihoterapie experiențială centrată pe atașament și reziliență la tinerii aflați în îngrijire rezidențială 01.10.2016
Oprea Bogdan Dragoș Iliescu Psihologie Modelarea postului la nivel de individ si echipa: Antecedente si consecinte 01.10.2016
Paica Corina Ioana Nicolae Mitrofan Psihologie Consilierea prenatală, adaptarea maritală și parentală, dezvoltarea copilului și provocările ei 01.10.2016
Pavel (Amărăzeanu) Dana Valeria Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Dezvoltarea creativității la școlarii mici prin folosirea metodelor activ participative de predare-învățare 01.10.2016
Pătrașc-Lungu Adelaida Dragoș Iliescu Psihologie Comportamentul civic organizational: Manifestarea lui ca proces contagios si ca rezultat adaptativ 01.10.2016
Popescu Marcela Nicolae Mitrofan Psihologie Aspecte privind dezvoltarea mecanismelor de coping la copii, părinți și profesori 01.10.2016
Puiu Andreea Denisa Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Pedagogia fericirii. Aplicație clasele I-IV 01.10.2016
Rohat (Ghiță) Daniela-Florica Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Stresu profesional al cadrelor didactice din învățământul de masă și special. Abordare comparativă 01.10.2016
Săraru Aida-Marina Cezar Giosan Psihologie Atașamentul și stilurile de parenting ca predictori ai psihopatologiei în preadolescență 01.10.2016
Secrieriu Loredana Elena Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Integrarea socio-profesională a absolvenților cu ces din învățământul special tradițional versus învățământul integrat 01.10.2016
Stepan Amalia Raluca Mihaela Roco Psihologie Rolul emotiilor utilitare in evolutia carierei tinerilor 01.10.2016
Ștefan (Sârbu) Oana Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Impactul politicilor de asigurarea calității în îănvățământul superior din Romania – cultura calității între răspundere și autonomie 01.10.2016
Tănase (Brotac) Daniela Marin Manolescu Stiintele Educatiei Problematica educației copilului și a părinților din perspectiva proiectelor ong-urilor, ca repreyentanți ai societății civile 01.10.2016
Toderiuc (Rada) Liliana-Maria Marin Manolescu Stiintele Educatiei Strategii privind formarea cadrelor didactice în învățământul preuniversitar din perspectiva creșterii performanțelor elevilor la evaluările naționale și testările internaționale 01.10.2016
Tunegaru Magda-Cristina Emil Păun Stiintele Educatiei Învățământul rural în România. Caracterizarea decalajelor educaționale și propuneri de politici publice 01.10.2016
Ungureanu Elena Emil Păun Stiintele Educatiei O geografie culturală a învățării. Relația dintre contextul socio-cultural și performanța școlară în mediul urban și rural 01.10.2016
Bălașa (Vlad) Roxana-Costina Florinda Golu Psihologie Prevalența tendințelor depresive, anxioase și a stresului la studenții mediciniști 02.10.2017
Berceanu Denisa Cristina Alina Mihaela Roco Psihologie Percepția asupra vârstnicului și psihologia pozitivă 02.10.2017
Bondoc (Seteanu) Simona-Luiza Cezar Giosan Psihologie Adverse childhood experiences – consequences, protective and risks factors for offspring. 02.10.2017
Borș Octavia-Mihaela Cătălina Ulrich Stiintele Educatiei „A învăța să înveți” dintr-o perspectivă de clasă sau acomodând dispozițiile de habitus 02.10.2017
Boșneag Ioana Dragoș Iliescu Psihologie Assessment centers: a better understanding of the construct validity 02.10.2017
Bunica (Aramă) Alexandra Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Valoarea pedagogică a proiectelor școlare colaborative. Posibile implicații asupra performanței școlare a elevilor 02.10.2017
Burcaș (Crețu) Sylvia Eugen Avram Psihologie Influențe explicite și implicite în dezvoltarea perfecționismului la adolescenți 02.10.2017
Buzică (Beșcu) Monica Mihaela Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Leadership, strategii inovativ motiationale și calitate în învățământul preșcolar 02.10.2017
Chivu Alina-Cristina Cătălin Nedelcea Psihologie Investigarea, evaluarea și modificarea distorsiunilor cognitive în tulburările de anxietate 02.10.2017
Condrea Ionel-Gabriel Mihaela Roco Psihologie Reactivitate emoțională și contagiune socială în rețele profesionale judiciare 02.10.2017
Cosmoiu Ana-Maria Cătălin Nedelcea Psihologie Theory of mind in social anxiety disorder. Implications for research and clinical practice 02.10.2017
Cruceanu Victor-Daniel Florinda Golu Psihologie A decision –making model of mate- dynames choice and mate – selection dynamics 02.10.2017
Curea (Niculae) Georgiana Cătălina Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Medierea conflictelor din școli prin mentorat în cascadă 02.10.2017
Dârlă (Ionescu) Ileana-Constanța Marin Manolescu Stiintele Educatiei Strategii de optimizare a continuității dintre învățământul preșcolar și învățământul primar 02.10.2017
Drăgănescu Claudia-Iuliana Eugen Avram Psihologie Stresul și reziliența la îngrijitorii informali ai pacienților cu dizabilități 02.10.2017
Dudu (Ciomaga) Steluța Florentina Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Consultanța și formarea continuă a cadrelor didactice pentru integrarea copiilor remigrați 02.10.2017
Get Wasim Nicolae Mitrofan Psihologie Implicațiile stilurilor de leadership asupra climatului organizațional 02.10.2017
Ion (Călinoiu) Nicoleta-Alina Anca Nedelcu Stiintele Educatiei Provocări și beneficii în designul și implementarea experiențelor autentice de învățare 02.10.2017
Ionescu (Presiceanu) Bianca-Maria Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Activități instructiv-educative din cadrul sistemului de învățământ prin proiecte integrate 02.10.2017
Kubanov Alexey Cătălin Nedelcea Psihologie Mecanisme și factori explicativi pentru relația dintre comportamentul agresiv și tendințele suicidare, depresive și anxietate la tineri. Studiu comparativ pe grupuri țintă din Kazahstan și din România 02.10.2017
Lăcătuș Cristian Dorel Eugen Avram Psihologie Factori predictivi pentru performanța în vânzări (cross și up selling) în domeniul serviciilor financiare 02.10.2017
Mănăilă (Milici) Simona Talida Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Motivația și performanța la elevi cu stiluri de învățare diferite 02.10.2017
Mihai (Călugăru) Adina Anca Nedelcu Stiintele Educatiei Anxietatea socială a elevului: cauze, efecte și strategii de intervenție 02.10.2017
Miroi (Voinea) Mariana Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Teoria inteligențelor multiple- argument în construcția unei pedagogii a incluziunii 02.10.2017
Pascal Alexandra Simona Cătălin Nedelcea Psihologie Dezgustul în tulburările de anxietate și tulburarea obsesiv-compulsivă 02.10.2017
Păun (Stanciu) Mihaela Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Strategii didactice interdisciplinare utilizate pentru motivarea elevilor în lecția de literatură 02.10.2017
Păun (Toma) Cristina Magdalena Ecaterina Vrășmaş Stiintele Educatiei Particularități ale recuperării psiho-educaționale a tinerilor delincvenți din sistemul penitenciar românesc 02.10.2017
Pârvan Andrei Teofil Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Determinanți curriculari și factori subiectivi-individuali în studiul abandonului universitar 02.10.2017
Pescaru (Marinescu) Tatiana-Gabriela Viorel Nicolescu Stiintele Educatiei Învățarea la vârsta adultă între dorința de autorealizare și teama de eșec 02.10.2017
Petcu (Radu) Anamaria Ion Negreţ Stiintele Educatiei Explorări empirice asupra incluziunii copiilor cu CES în învățământul preșcolar și primar. Strategii de optimizare 02.10.2017
Petre Cristina-Elena Nicolae Mitrofan Psihologie Aspecte ale dezvoltării conceptului despre sine în contextul utilizării mediului virtual 02.10.2017
Petre Daniel Andrei Nicolae Mitrofan Psihologie Autodezvăluirea și conduita etică în psihoterapie 02.10.2017
Pîrcălabu Cornel Gabriel Ruxandra Rășcanu Psihologie Evaluare și prevenție a riscului de tulburări mentale postpartum la femeile obeze și supraponderale 02.10.2017
Pleșoianu Ana-Maria Marin Manolescu Stiintele Educatiei Evaluarea formativă și evaluarea calitativă în învățământul primar 02.10.2017
Popa Ana-Maria Ion Negreţ Stiintele Educatiei Utilizarea robotică în școală: explorări și consecințe 02.10.2017
Roanghesi Constantin Romeo Crețu Psihologie Factori individuali implicați în procesul decizional specifici mediului militar 02.10.2017
Rogoz (Tudose) Laura-Magdalena Mihaela Roco Psihologie Triada întunecată a personalității: profiluri moral-emoționale 02.10.2017
Ruiu (Toiu-Ruiu) Rodica Petruța Elena Stănculescu Psihologie Particularitățile comportamentului prosocial în preadolescență și efecele asupra stării de bine psihic 02.10.2017
Saizu (Năstasă) Maria Monica Florinda Golu Psihologie Oglinzi ale personalității cadrelor didactice. Aspecte ale calității vieții personale și profesionale 02.10.2017
Suciu Elena-Cătălina Nicolae Mitrofan Psihologie Utilizărea rețelelor de socializare la adolescenți și preadolescenți români: validarea unui model explicativ 02.10.2017
Șchiopu (Zus) Roxana Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Strategii exploratorii privind mobilizarea cercetării în formarea cadrelor didactice universitare 02.10.2017
Tatu (Boșcodeală) Felicia-Elena Emil Păun Stiintele Educatiei Modernitate și postmodernitate în predarea istoriei 02.10.2017
Vesman (Iordăchescu) Diana-Antonia Iolanda Mitrofan Psihologie Infertilitatea – implicații asupra dinamicilor de cuplu. Evaluare și modalități de coping 02.10.2017
Zhou LingLing Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Comparative view of the primary school teachers role images between asian and european- case study of China and Japan from Asia. Romania and the United Kingdom from Europe 02.10.2017
Lev Dana Romiţă Iucu Stiintele Educatiei 25.01.2018
Swalh Ghaith Marin Manolescu Stiintele Educatiei Evaluarea cadrelor didactice din învățământul liceal din Irak și România 25.01.2018
Alexandru Mirela Elena Lucian Ciolan Stiintele Educatiei Leadership si management educațional – implicații asupra stării de bine a cadrelor didactice 01.10.2018
Amarandei Maria Mirabela Romiţă Iucu Stiintele Educatiei Rețelele de universități europene: o perspectivă asupra Europei de Sud-Est 01.10.2018
Anghelescu (Țigănaș) Alexandra Lucian Ciolan Stiintele Educatiei Comunicarea publică a științei – o schimbare de paradigmă educațională 01.10.2018
Basarâm (Șerbu) Georgiana Alexandra Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Stimularea creativității în învățământul preșcolar 01.10.2018
Bărbulescu (Anghel) Mihaela-Roxana Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Învățarea cititului, a scrierii și formarea competenței lectorale la elevii din ciclul primar – perspectiva neuropedagogiei 01.10.2018
Bică Andreea Claudia Romeo Crețu Psihologie Generalizarea fricii contextuale în tulburarea de anxietate socială: Efectele diferențiate ale stresului indus pre-și post-habitulare 01.10.2018
Burci (Vașcu) Janina-Elena Ioan Neacşu Stiintele Educatiei Self-managementul calitatii în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic și artistic 01.10.2018
Ciobanu Dana Elena Doru Popovici Stiintele Educatiei Învățarea motrică în recuperarea apraxiei verbale la copii 01.10.2018
Coroian (Pană) Mirabela-Mariana Doru Popovici Stiintele Educatiei Dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor deficienți de auz în vederea unei bune integrări socio-profesionale 01.10.2018
Cotel Adriana Elena Stănculescu Psihologie Opțiunea tinerelor pentru chirurgia estetică – factori psiho-sociali și efecte asupra well-being-ului 01.10.2018
Crețulescu (Sava) Alina Cătălina Ulrich Stiintele Educatiei Echitate și incluziune în sistemul educațional românesc: acces, politici de finanțare și centrare pe învățare 01.10.2018
Dragomir (Adam) Andreea Raluca Florinda Golu Psihologie Impactul grupului de suport parental asupra copiilor cu ACC 01.10.2018
Fechete (Mălureanu) Adriana-Ioana Georgeta Pânişoară Stiintele Educatiei Coordonate ale motivării în funcție de designul instrucțional al materialului didactic. Manualul în era tehnologiei 01.10.2018
Florescu Daniela-Mihaela Ion Negreţ Stiintele Educatiei Formarea managerilor din instituțiile de educație timpurie pentru abordarea integrată a actului managerial 01.10.2018
Georgescu Elena Teodora Cătălin Nedelcea Psihologie Modalități de intervenție în tulburarea de stres posttraumatic: rolul anxietății, depresiei și cognițiilor negative în apariția și menținerea patologiei 01.10.2018
Georgescu (Șandru) Adriana-Maria Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Influența educației civice asupra comportamentului elevului – Perspectivă multi-dimensională 01.10.2018
Gheorghe Petruta-Iuliana Elena Stănculescu Psihologie Social media influence on self-handicapping and psycho-social wellbeing 01.10.2018
Gorunescu Mircea-Adrian Ion Negreţ Stiintele Educatiei Gestionarea violentei si a situatilor de criza in procesul de instruire si educatie al tinerilor 01.10.2018
Grigorescu Dragoș Cătălina Ulrich Stiintele Educatiei Relevanta etologiei in teoriile pedagogice actuale 01.10.2018
Iacob Mihai Anca Nedelcu Stiintele Educatiei Managementul integrarii TIC in serviciile de consiliere scolara 01.10.2018
Iofcea (Comăneanu) Maria Marinela Emilian Florin Verza Stiintele Educatiei Impactul factorilor determinanti ai inteligentei sociale in preventia si aparitia sindromului de bourn-out la cadrele didactice din invatamantul special 01.10.2018
Liu Yang Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Review of studies of acculturation and sensitivity of intercultural education of primary and secondary schools 01.10.2018
Macarenco Maria Magdalena Cătălin Nedelcea Psihologie Influența psihotraumelor din perioada prenatală și a experiențelor adverse din copilărie asupra debutului și dezvoltării bolilor autoimune 01.10.2018
Matei Elena-Lorena Eugen Avram Psihologie Factorii de risc psihologic la persoanele cu dizabilități și simptome psihosomatice 01.10.2018
Moraru Mariana Georgiana Emil Păun Stiintele Educatiei Climatul educational – Influente asupra schimbarii in organizatia scolara 01.10.2018
Negrilă (Bolocan) Monica Eugen Avram Psihologie Profile neuropsihologice de procesare cognitivă la copiii români cu tulburări specifice de învățare. Implicații practice pentru diagnostic 01.10.2018
Perciu (Beleagă) Alina Marin Manolescu Stiintele Educatiei Dinamica relatiilor mentor-debutant in scoala romaneasca 01.10.2018
Teculeasa Flavia Florinda Golu Psihologie Dinamici funcționale și disfuncționale ale relației îngrijitor-copil cu aplicație la asistenții maternali profesioniști 01.10.2018
Toma (Banu) Irina Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Relatia dintre stima de sine si comportamentul agresiv la preadolescenti 01.10.2018
Tudurii (Mitrea) Simona Daniela Anca Nedelcu Stiintele Educatiei Programe pentru copiii cu abilitati inalte – Accelerare si dezvoltare holistica 01.10.2018
Ursu Anca Simona Ovidiu Pânişoară Stiintele Educatiei Epuizarea profesionala la cadrele didactice – influente asupra carierei didactice si motivatiei elevilor 01.10.2018
Vasilescu (Stanciu) Maria-Antoneta Gheorghe Tomşa Stiintele Educatiei Nivelul de asaptare al copiilor care au parintii plecati in strainatate 01.10.2018
Vincze Andrada Romeo Crețu Psihologie Aspecte psihologice implicate în sportul de performanță – O prezentare generală teoretică și o abordare practică 01.10.2018