Centrul Doctoral de Cercetare Interdisciplinară, Inovare şi Dezvoltare Durabilă (CCIIDD) este o structură instituţională în cadrul Universităţii din Bucureşti care îşi propune să stimuleze excelenţa în domeniul cercetarii-dezvoltării-inovării în psihologie şi în ştiinţele educaţiei. Scopul fundamental al CCIIDD este consolidarea capacității instituţionale a şcolii doctoraleîncurajândinovarea în domeniul cercetării ştiinţifice şi al programelor de studii specifice.

Iniţierea CCIIDD a fost susţinută logistic cu echipamente de cercetare, platformă de comunicare virtuală, tehnologii asistive achiziţionate în cadrul Proiectului „Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formarii si evaluarii competentelor de cercetare; corelatii cu mecanisme de asigurare a calitatii scolii doctorale” (POSDRU/21/1.5/G/36046) dezvoltat de către Şcoala Doctorală  din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în perioada 2009-2011.

Principalele obiective ale activitatii CCIIDD sunt:

  • Consolidarea capacităţii instituţionale a şcolii doctorale şi a cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei;
  • Analiza, evaluarea şi dezvoltarea de politici şi programe corelate cu cele mai reprezentative experienţe şi tendinţe avansate de cercetare în domeniu;
  • Stimularea competitivităţii ştiinţifice în randul cercetătorilor, cadrelor didactice din şcoala doctorală; dezvoltarea abilităţilor acestora de cercetare ştiinţifică avansată, în vederea perfecţionării continue, ca şi competenţă transversală;
  • Proiectarea şi derularea unor cercetări aplicate care să sprijine îmbunătăţirea practicilor, luarea deciziilor şi valorificarea experienţelor relevante din domeniu;
  • Valorizarea competentelor ştiintifice ale personalului şcolii doctorale pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare-inovare din cadrul centrelor de cercetare apartinand diferitelor institute si organisme de cercetare (academii, agenti economici, agentii de dezvoltare-inovare).
  • Implicarea în reţelele profesionale internaţionale de cercetare-dezvoltare şi consultanţă în proiecte de cercetare interdisciplinară în domeniu;
  • Îmbunătăţirea perceptiei pe termen lung asupra calităţii şi performanţelor în cadrul sistemului romanesc de cercetare; creşterea vizibilităţii cercetării interdisciplinare în domeniile psihologie şi ştiinţele educaţiei în spatiul naţional şi internaţional.