Prof. Univ. Dr. Cătălina Ulrich Hygum | e-mail: catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Cătălina ULRICH HYGUM este profesor univ. dr. la Departamentul de Știintele Educației, Universitatea București. Este titulara cursurilor Sociologia educaţiei, Teoria şi practica educaţiei civice, Construirea şi conducerea echipelor, Învăţarea colaborativă. Domeniile de interes şi cercetare se focalizeză pe starea de bine şi calitatea interacţiunilor în spaţiul şcolar,  construcţia identitară a elevilor şi profesorilor, echitate şi diversitate în educaţie.

A coordonat studii în domeniul educaţiei pentru grupuri dezavantajate, formarea profesorilor, educaţie timpurie, discriminare multiplă și educație civică. Folosind cu precădere o metodologie calitativă de cercetare în cadrul unor proiecte internaţionale, a colaborat cu CEDEFOP, SLO, INTRAC, UNICEF, OSI, Banca Mondială, IOM, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO, OIM. În urma experienţei dobândite ca bursieră Fulbright la University of Illinois Urbana-Champaign (2011-2012), promovează învăţarea problematizată prin proiecte cu caracter interdisciplinar.

Interese de cercetare:

  • Abordarea sociologică a educaţiei şi formării
  • Dimensiunea socială a învăţării
  • Sociologia copilariei; analiza relaţiilor şi interacţiunilor adulţi-copii
  • Competente pentru secolul XXI
  • Educaţie pentru cetăţenie
  • Evaluarea programelor socio-educaţionale