Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu | e-mail: anca.nedelcu@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Științele Educației, titular al cursurilor de „Managementul instituţiilor de învăţământ”, „Educaţie interculturală” (nivel licență) şi „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educaţie Media” (nivel studii de master). Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale; face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”.

Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şi diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, , Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

Interese de cercetare:

  • Reflexivitate și responsabilitate în educație/Profesorul ca practician reflexiv 
  • Pedagogia diversității/calitate și echitate în educație
  • Pedagogia organizației educaționale/școala și actorii săi
  • Dimensiuni internaționale și locale în structurarea strategiilor și practicilor educaționale/ transfer, inovație, adaptare și influențe culturale
  • Starea de bine (well being) în școală