Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, vă rugăm să consultați cele două documente de mai jos, adică:

1. Ordinul nr. 3121 al ministrului educației și cercetării științifice din 27.01.2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

2. Metodologia de organizare și desfășurare a  procesului de obținere a atestatului de abilitare în școala doctorală a facultății de psihologie și științele educației