Buletin de informare internă nr. 28

 

Pentru o bună informare a tuturor membrilor comunității academice și a angajaților Universității din București cu privire la funcționarea internă a instituției noastre, vă comunicăm cele mai importante decizii ce au fost luate de către conducerea Universității din București în ședințele ce s-au desfășurat în această săptămână.

În ședința Senatului din data de 20 septembrie 2017 au fost discutate următoarele teme:

 • A fost făcută o informare referitoare la Deschiderea anului universitar 2017-2018.

 

 • A fost făcută o informare privind admiterea 2017.

 

 • Au fost prezentate concluziile Școlii de Vară a Senatului UB.

 

 • A fost aprobată completarea, cu modificările propuse, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale.

 

 • A fost discutată Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat.

 

 • A fost aprobată solicitarea de prelungire a mandatării prin care directorul CSUD este împuternicit să aprobe în mod operativ cererile studenților-doctoranzi de prelungire a studiilor doctorale.

 

 • Au fost validate rezultatele alegerilor din cadrul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației, astfel:
  • Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu – Director Școală Doctorală
  • Prof. univ. dr. Anca Nedelcu – membru în Consiliul Școlii Doctorale
  • Prof. univ. dr. Clinciu Ioan-Aurel și prof. univ. dr. Lițoiu Nicoleta – cadre didactice conducători de doctorat din afara Universității din București, membri în Consiliul Școlii Doctorale
  • Student Săraru Aida Marina – membru în Consiliul Școlii Doctorale

 

 • A fost aprobat calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului de Limbi Moderne al Facultății de Limbi și Literaturi Străine:
  • 20-24 septembrie 2017: depunerea candidaturilor
  • 28 septembrie 2017: organizarea ședinței de alegere a Directorului de departament.

 

 • A fost aprobat calendarul desfășurării alegerilor pentru completarea următoarelor locuri vacante, în cadrul Facultății de Geografie:

1 loc în Senatul Universității din București
1 loc în Consiliul Facultății

  • 16-25 noiembrie 2017: depunerea candidaturilor
  • 4-8 decembrie 2017: desfășurarea alegerilor
  • 11 decembrie: validarea alegerilor în Consiliul Facultății

 

Director Școală Doctorală de Geografie

  • 16-20 noiembrie 2017: depunerea candidaturilor
  • 27 noiembrie 2017: desfășurarea alegerilor
  • 11 decembrie: validarea alegerilor în Consiliul Facultății

 

 • A fost aprobată constituirea unei comisii ad-hoc în vederea elaborării propunerii privind metodologia de evaluare în Universitatea din București.

 

 • A fost avizat planul de învățământ pentru anul pregătitor de limba română la Facultatea de Litere.

 

 • Au fost aprobate modificările propuse în planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018, la programele de studii licență și master din cadrul Facultății de Geografie.

 

 • A fost avizată înființarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Intervenție specializată pentru un management de calitate în serviciile sociale„ , în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

 

 • A fost aprobată propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Peter Dahlgren, din partea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

 

 • A fost aprobată propunerea de acordare a titlului onorific de Profesor Emerit, doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Vrasmaș, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

 

 • A fost făcută o informare privind plata diferențelor salariale conform Legii 85/2016, în contextul prevederilor Ordonanței de urgență 63/2017 referitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 și au fost discutate consecințele acestor documente pentru angajații și pentru bugetul Universității din București.