Secţiunea de Ştiinţe Sociale a Institutului de Cercetări al Universităţii din Bucureşti (ICUB) vă invită azi, 7 aprilie 2017, la evenimentul ” Making LLL a Reality for Teacher Education”. Prelegerea va fi susţinută de către Dr. Camelia Rădulescu (câștigătoare ICUB Grants Competition 2016). Evenimentul se va desfășura la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (sediul Panduri), camera 102, începând cu ora 15.30.

Moderatorul evenimentului este Prof. Univ. Cătălin Nedelcea (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB).

 

Învățarea continuă – o realitate în devenire pentru Formarea Inițială a Profesorilor din România.

Ineficiența reformelor structurale din ultimii 25 de ani, a condus la concluzia că profesorii reprezintă un element cheie în acceptarea, adoptarea și punerea în practică a acestora, iar abordarea schimbărilor continue în practica didactica este strâns legată de capacitatea profesorilor de adaptare continuă a noilor teorii pedagogice la realitățile de zi cu zi ale școlii, în contextele particulare în care profesează.

Programele inițiale de formare lucrează cu studenți proveniți din medii sociale diferite, cu o educație formală, istorii personale și motivații pentru cariera didactică extrem de variate. Timpul alocat formării teoretice și practice este insuficient pentru formarea unei atitudini profesionale conștiente orientate spre învățare și devoltare continuă, esențiale într-o carieră didactică. În ciuda asigurării unor condiții de pregatire intensivă, de calitate, la standardele agreate la nivel european, parcursul profesional se face în mod diferit în funcție de capacitățile fiecarui viitor profesor de a achiziționa, de a  înțelege și de a integra în predare conținuturile noi și teoriile educaționale.

În acest context, studiul de cercetare prezent și-a propus crearea unui sistem de abordare a noilor idei și conținuturi în predare, sub forma unui instrument  de lucru care poate oferi independență în învățare și o orientare spre dezvoltare continuă, indiferent de contextul în care este aplicat. Instrumentul propus este modelul SPIN, o modalitate de investigare a nevoilor umane, originară din psihologie și aplicată pe larg în business, o abordare sistematică a proceselor reflexive, care are ca scop adoptarea facilă și implementarea ideilor/schimbărilor prin dezvoltarea gândirii critice și creative.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa https://icubstiintesociale.wordpress.com/events/

BIO: DR. CAMELIA RĂDULESCU, lector la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor, s-a specializat în cercetarea metodelor de predare a limbii engleze la Universitatea Warwick și în evaluarea programelor de formare la Universitatea Nottingham, Marea Britanie. Centrul de interes în cercetarea academică se plasează atât în aria proceselor reflexive implicate în procesul de învățare la adulți și a predării în cadrul programelor de formare a profesorilor, cât și în domeniul politicilor care vizează educația cadrelor didactice. Activitatea didactică se concentrează asupra cursurilor de limba engleza pentru domeniul psihologie si stiintele educatiei, comunicarea didactica, sociologia educatiei si practica pedagogica.