Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în colaborare cu Liga Studenţilor din UCB au deosebita onoare de a vă invita să participaţi în perioada 06 – 08 aprilie 2017 la cea de-a X-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Zilele Cercetării Știinţifice Studenţeşti din Universitatea Constantin Brâncuşi”. 
        Sesiunea este dedicată atât studenţilor şi masteranzilor din ţară şi din străinătate, cât şi elevilor. Dorim să oferim participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta activităţile/lucrările lor ştiinţifice în următoarele domenii/secțiuni:
Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă:
1. Inginerie energetică
2. Inginerie industrială
3. Automatică şi informatică aplicată
4. Ingineria mediului
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: sandaemanuelconstantin95@ yahoo.com (Sanda Emanuel, tel. 0763.532.425);
Facultatea de Ştiinţe Economice:
1. Antreprenoriat şi creştere economică
2. Management și marketing
3. Instituții şi servicii financiare
4. Contabilitate și informatică economică
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: v.octavian09@yahoo.com (Velcea Octavian, tel. 0736.524.904);
Facultatea de Știinte ale Educației și Management Public:
1. Administraţie publică
2. Relaţii internaţionale
3. Ştiinţe ale educaţiei și litere
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: spineanu.iulia@yahoo.com (Spineanu Iuliana, nr. tel. 0769.344.949);
Facultatea de Științe Juridice:
1. Drept privat
2. Drept public
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: theo.v182@yahoo.com (Tomescu Teodora, (tel. 0765.370.537);
Facultatea de Ştiinţe Medicale și Comportamentale:
1. Kinetoterapie și știinţa sportului
2. Sănătate
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail: stefania673@gmail.com (Haidău Ștefania, tel.: 0765.001.493).
Termenul limită pentru trimiterea online a formularului de înscriere este 27 martie 2017, la adresa de E-mailcorespunzătoare secţiunii alese.
 
DATE IMPORTANTE:
– 27 martie 2017 –  data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;
– 01 aprilie 2017  – data limită pentru trimiterea lucrării in extenso și confirmarea participării de către student/elev;
– 07 aprilie 2017 – susţinerea lucrărilor.
PROGRAMUL MANIFESTĂRII:
06 aprilie 2016
– Sosirea participanților
07 aprilie 2017
09.00 – Deschiderea Conferinţei
09.20 – Înregistrarea participanţilor
09.40 – Deschiderea Sesiunii Știinţifice de Comunicări pe secţiuni
09.50 – Susţinerea lucrărilor
15.00 – Premierea participanților
20.00 – Cina festivă
08 aprilie 2017
– Plecarea participanților