Conform Hotarârii Universităţii din Bucureşti, va aducem la cunoştinţă că datorită termenului de plată al burselor doctorale stabilit în intervalul 05-10 ale fiecărei luni, rapoartele lunare trebuie depuse la secretariatul şcolii doctorale pana la data de 05 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. În situaţia în care prezenţa doctoranzilor bursieri nu este depusă la Serviciu Social până la data de 05 ale fiecărei luni, doctoranzii nu vor putea fi plătiţi.