Misiunea școlii doctorale este aceea de a forma cercetători redutabili în cele două ramuri științifice pe care le include. Școala doctorală este principalul centru de cercetare științifică al FPSE.