Sustinerile tezelor de doctorat si abilitare, precum si a referatelor care fac parte din programul de pregatire individuala a doctoranzilor, sunt evenimente publice.