Prof. Univ. Dr. Dan Potolea | e-mail: dan.potolea@fpse.unibuc.ro | CV | Profil Google

Studii și diplome: licențiat, Fac. de Filosofie, Secția Pedagogie-Română, Univ. din București, doctor în pedagogie; stagii de specializare – Universitatea de Stat Portland, SUA, Hogeschool Sittard, Olanda, vizite de documentare și conferințe la universități recunoscute din Elveția, Franța, Marea Britanie, Norvegia, Spania, SUA etc.; conducător de doctorat – Științele Educației – din 1993. Doctorate în cotutelă cu Univ. din Barcelona.

Domenii de expertiză profesional-științifică: Teoria și metodologia curriculumului, Politici ale dezvoltării curriculumului, Evaluare programelor sociale și educaționale, Evaluarea instituțională, Proiectarea și evaluarea programelor de formare, Proiectarea și evaluarea achizițiilor educaționale, Formarea cadrelor didactice, Dezvoltarea și inovarea învățământului superior.

Activități de cercetare: Director de proiecte naționale de cercetare, cercetare-dezvoltare – 21, expert senior – 15 proiecte internaționale, volume și studii publicate la edituri naționale și internaționale (coordonator și autor): Școala la răscruce, 2002, Polirom, Pedagogie, fundamente teoretice și demersuri aplicative, 2003, Polirom, Learning and Teaching in the Communication Society, 2004, Council of Europe Publishing, Științele educației – Dicționar enciclopedic, 2008, Ed. Sigma, Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educației permanente – 2009, Ed. Universității, Quality Assurance in Teachers continuing Professional Development, 2010, Ed. Universității, Enhancing curriculum relevance, 2011, Ed. Universității, Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național, 2012, EDP.

Recunoașteri academice și premii: Premiul I – MEN – 1983; două premii ale Academiei Române (1994, 2010), diplome de excelență oferite de numeroase universități și instituții centrale, Ordinul Meritul pentru învățământ – în grad de Mare ofițer – președintele României – 2004; Volum omagial – Calitatea proiectelor și programelor de formare – 2017, Ars Docendi.

Formarea profesională a studenților: Cursuri/ seminarii pentru programele de licență, masterat și doctorat. Cursuri inițiate și predate în premieră națională, precum: Teoria și metodologia curriculumului, Evaluarea programelor sociale și educaționale, Cercetarea evaluativă. Fondatorul și coordonatorul programului de master Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale.

Funcții de conducere: Decan – Fac. de Sociologie, Psihologie, Pedagogie și Asistență Socială (1992-2000); Decan – Facultatea de Psihologie și Științele Educației (2000-2008); Director – Școala doctorală de Psihologie și Științele educației (2008-2012); Președinte – Comisia de științe sociale, Consiliul Național pentru Evaluare Academică și Acreditare (1994-2002), membru, Comisia permanentă de specialitate ARACIS (2002-2016); Președinte – Comisia de acreditare a programelor de formare continuă a cadrelor didactice, MEN (2008-2012); Președinte – Comisia de Psihologie, Științele Educației, Ed. fizică și sport, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (2012-2016); Director – Revista Studia doctoralia – FPSE.  

Interese de cercetare:

 • Teoria și metodologia curriculumului
 • Proiecte, programe și servicii educaționale, profesionale, sociale
 • Metode ale designului curricular în perioada postmodernă
 • Curriculum integrat
 • Reconsiderări și inovații taxonomice ale construcției curriculare
 • Thinking curriculum (Curriculum centrat pe capacități și procese de gândire de ordin superior)
 • Competența educațională / profesională – organizatorul programelor de formare
 • Modele de evaluare a programelor și serviciilor educaționale / sociale
 • Metaevaluarea (modelelor de evaluare, a evaluatorilor, a programelor de evaluare)
 • Evaluarea utilizării rezultatelor evaluării
 • Statutul profesional al evaluatorului de programe educaționale/sociale
 • Managementul raportului control-independență în învățare și conducerea instituțiilor educaționale